thêm hình ảnh

Magnus Bane Hình ảnh

thêm video

Magnus Bane Video

tạo phiếu bầu

Magnus Bane Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Harry
90%
Not sure yet.
10%
người hâm mộ lựa chọn: I meant him, the one with the blue eyes.
64%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #1
100%
0%
hòa!
50%
50%
thêm magnus bane số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Magnus Bane Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm magnus bane các câu trả lời >>  

Magnus Bane đường Dẫn

thêm magnus bane đường dẫn >>  

Magnus Bane tường

Rebekah39 đã đưa ý kiến …
And What's Adam's input? He would make a great Magnus... but he isn't Asian. đã đăng hơn một năm qua
Maria1307 đã đưa ý kiến …
Cassandra Calre has already đã đăng who would play Magnus đã đăng hơn một năm qua
squidysyd đã đưa ý kiến …
I think Criss Angel would be the perfect Magnus because he has a cat and is quite awesome he just needs to be thêm sparkly. đã đăng hơn một năm qua