trả lời câu hỏi này

Lucas Scott Câu Hỏi

Does anyone Lukes B-Day?

 deanwastedyou posted hơn một năm qua
next question »

Lucas Scott Các Câu Trả Lời

kathiria82 said:
It has been đã đưa ý kiến that it`s March 1988 but I don`t know what ngày .
select as best answer
posted hơn một năm qua 
brucas3 said:
August,24
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
that is chads b-day not lucas's lmao!!!!!!!!!
chadalco posted hơn một năm qua
*
whatever!! but in real life august 24. I know it :D
brucas3 posted hơn một năm qua
*
Well, if she wanted to know Chads birthday she would add it at the Chad spot! And no one đã đưa ý kiến bạn didt know THAT!
Eirinaki_b_13 posted hơn một năm qua
Luke_Scott said:
Yes it's March but I also don't know what day.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »