• Mất tích. . Images in the Mất tích club tagged: lost icon sawyer.

    hâm mộ 1 người hâm mộ
    Fanatic    (nguồn: gzde99 @ lj)

    từ khóa: Mất tích, biểu tượng, sawyer

 hurley
hurley
Mất tích
Mất tích
 The End
The End
 Emilie De Ravin
Emilie De Ravin
 Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
 Season 3
Season 3
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
 Desmond
Desmond
 Must be Wednesday (Lost)
Must be Wednesday (Lost)
 Season 4 Finale các biểu tượng
Season 4 Finale các biểu tượng
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Mất tích Cast
Mất tích Cast
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích các biểu tượng
Mất tích các biểu tượng
 Ana-Lucia
Ana-Lucia
 Ana-Lucia
Ana-Lucia
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
 Jate won.
Jate won.
 The End
The End
 Team Jacob
Team Jacob
các biểu tượng
các biểu tượng
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Kate Austen
Kate Austen
 Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
 Cast
Cast
Mất tích
Mất tích
 Josh Holloway
Josh Holloway
 Charlie
Charlie
 Jackface
Jackface
 Kate/Sawyer
Kate/Sawyer
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Juliet Burke
Juliet Burke
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Kate Austen
Kate Austen
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Boone
Boone
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích các biểu tượng
Mất tích các biểu tượng
 Mất tích các biểu tượng
Mất tích các biểu tượng
 Mất tích các biểu tượng
Mất tích các biểu tượng
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Charlie Pace
Charlie Pace
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Kate Austen
Kate Austen
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích các biểu tượng
Mất tích các biểu tượng
Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích "Deus ex Machina"
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
Mất tích
 Sawyer
Sawyer
Mất tích
Mất tích
 Charlie Pace <3
Charlie Pace <3
 This is my fate
This is my fate
 Sun
Sun
 'Recon'
'Recon'
 'LA X'
'LA X'
 LA X
LA X
 Mất tích <3
Mất tích <3
 Cast
Cast
 Dominic Monaghan
Dominic Monaghan
 Michael
Michael
các biểu tượng
các biểu tượng
Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích
 Mất tích
Mất tích

0 comments