Lorne Updates

a wallpaper đã được thêm vào: Lorne hơn một năm qua by Squal
fan art đã được thêm vào: first and last hơn một năm qua by leavr
a comment was made to the poll: Is Lorne your yêu thích character on Angel? hơn một năm qua by LarrinSheppik
a photo đã được thêm vào: My other Photomanipulation with Lorne in his honor. R.I.P Andy.. hơn một năm qua by LarrinSheppik
a comment was made to the wallpaper: Lorne hơn một năm qua by LarrinSheppik
a reply was made to the forum post: Calling all Banner-Creators! :) hơn một năm qua by Jillywinkles
a reply was made to the forum post: COUNTDOWN to 200 FANS!!!!!!!! hơn một năm qua by buffyl0v3r44
a comment was made to the poll: Does Lorne have a soul? hơn một năm qua by peteandco
a comment was made to the poll: Excluding Lorne, who is your yêu thích character on Angel? hơn một năm qua by peteandco