đăng tải bức ảnh

Chúa tể những chiếc nhẫn Các Bức ảnh

38360 - lord-of-the-rings photo
38360
38363 - lord-of-the-rings photo
38363
the lord of the rings fellowship of the ring - lord-of-the-rings photo
the lord of the rings fellowship of the ring
Arwen and Galadriel - lord-of-the-rings photo
Arwen and Galadriel
Galadriel - lord-of-the-rings photo
Galadriel
Galadriel - lord-of-the-rings photo
Galadriel
Arwen and Aragorn - lord-of-the-rings photo
Arwen and Aragorn
Arwen and Aragorn - lord-of-the-rings photo
Arwen and Aragorn
7,841 thêm hình ảnh >>  
đăng tải hình nền

Chúa tể những chiếc nhẫn Các Hình Nền

đăng tải biểu tượng

Chúa tể những chiếc nhẫn Các Biểu Tượng

Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
Aragorn - lord-of-the-rings icon
Aragorn
10,214 thêm các biểu tượng >>  

Chúa tể những chiếc nhẫn Screencaps

Aragorn at Rivendell - lord-of-the-rings screencap
Aragorn at Rivendell
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
Frodo (Elijah Wood) - lord-of-the-rings screencap
Frodo (Elijah Wood)
3,244 thêm ảnh chụp màn hình >>