Leyton Family<3 {ofc I'm copying} my hàng đầu, đầu trang 3's // PARENT/CHILD RELATIONSHIP; the one bạn (think you'd) tình yêu the most?

Pick one:
1. → Emma & Charming
2. → Lorelai & Rory {Gilmore Girls}
3. → Keith & Veronica {Veronica Mars}
 Piu95 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save