thêm hình ảnh

left 4 dead 2 Hình ảnh

thêm video

left 4 dead 2 Video

tạo phiếu bầu

left 4 dead 2 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Ellis
51%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ellis
56%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Charger
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Versus
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: witch <3
43%
14%
thêm left 4 dead 2 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

left 4 dead 2 Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm left 4 dead 2 các câu trả lời >>  

left 4 dead 2 đường Dẫn

thêm left 4 dead 2 đường dẫn >>  

left 4 dead 2 tường

smile
WakabaSuzukaze đã đưa ý kiến …
Has anyone here gone through an entire campaign without having to fight any tanks at all? (except for finales, also without cheats being used) đã đăng hơn một năm qua
bouncybunny3 đã bình luận…
Not that I can recall. But I have played many, many campaigns, so perhaps. hơn một năm qua
NocturnalMirage đã bình luận…
Only once in Dead Center. But at the finale, two of them were coming at us at the same time! hơn một năm qua
Ashagon đã đưa ý kiến …
I tình yêu the game it's so awesome! đã đăng hơn một năm qua
JOOOOSSSEE đã bình luận…
how do bạn play hơn một năm qua
mischievous
BriBree37 đã đưa ý kiến …
anybody manage to kill Karma charger as he charged? i tried it and he ran into a bile bomb and died! đã đăng hơn một năm qua
BriBree37 đã bình luận…
then got killed bởi a Karma Tank. XD hơn một năm qua
cutiepie101010 đã bình luận…
hahahalol lmfao hơn một năm qua