trả lời câu hỏi này

Lady Gaga Câu Hỏi

whys your name lady gaga

 LEENNA000 posted hơn một năm qua
next question »

Lady Gaga Các Câu Trả Lời

hareyzzz9255 said:
THIS IS A người hâm mộ CLUB!!! LADY GAGA ISN'T THE 1 WHO'S ACTIVATING THIS SPOT!!!


LADY GAGA GOT HER NAME FROM THE QUEEN'S "RADIO GA GA".....HER REAL NAME IS "JOANNE STEFANI ANGELINA GERMANOTTA"

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
CORRRECT. no joke thi$ per$on who wrote thi4 q i$ gay not the per$on who an$wer
Keshawood posted hơn một năm qua
*
LMAO!
hareyzzz9255 posted hơn một năm qua
*
bạn not rite dum dum it was just a câu hỏi
LEENNA000 posted hơn một năm qua
*
so bạn wanna call some won gay bạn is
LEENNA000 posted hơn một năm qua
next question »