thêm hình ảnh

l Hình ảnh

thêm video

l Video

tạo phiếu bầu

l Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: 1
69%
TOO HARD!! BOTH!
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1
43%
How dare bạ n make me choose!
30%
người hâm mộ lựa chọn: No not at all.
No not at all.
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: in the rain
49%
24%
người hâm mộ lựa chọn: anime ^.^
82%
18%
thêm l số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

l Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm l các câu trả lời >>  
viết bài

l Các Bài Viết

thêm l các bài viết >>  

l đường Dẫn

thêm l đường dẫn >>  

l tường

Draken3334 đã đưa ý kiến …
Found a Death Note android game: https://goo.gl/Fh7UR5 đã đăng cách đây 10 tháng
5k3TchY đã đưa ý kiến …
I tình yêu L! My BFF has a huge crush on him! đã đăng hơn một năm qua
bmo1234 đã bình luận…
i tình yêu l si much i could die hơn một năm qua
tongue
YannCookie đã đưa ý kiến …
xin chào guys, remember me? đã đăng hơn một năm qua