Kuchiki Byakuya Updates

an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.pg 21 cách đây 13 ngày by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain. pg18 cách đây 16 ngày by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.page16 cách đây 21 ngày by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.pg19 cách đây 21 ngày by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg10 cách đây 26 ngày by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg12 cách đây 29 ngày by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.pg 17 cách đây một tháng 1 by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg15 cách đây một tháng 1 by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain-The Dance. cách đây một tháng 1 by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain-dreams of Byakuya cách đây một tháng 1 by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.14pg cách đây một tháng 1 by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain 13 cách đây một tháng 1 by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach: The Betrayed and the Captain- letter from fanpop writer cách đây 2 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain[] cách đây 2 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg11... cách đây 2 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg9 cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg8 cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain pg7 cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:Betrayed and the Captain 4-26pg4 cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:Betrayed and the Captain.4-26pg6 cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-The Betrayed and the Captain(After the confrontation with As Nodt)pg1 cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach-Betrayed and the Captain-4-02pg2 cách đây 3 tháng by lovingflame
a reply was made to the forum post: byakuya cách đây 3 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach: betrayed and the captain 4-26pg5 cách đây 5 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: bleach: betrayed and the captain 4-24pg3 cách đây 5 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: BBC8.5 cách đây 6 tháng by lovingflame
a comment was made to the article: Bleach:The Betrayed and the Captain.8 cách đây 7 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.8 cách đây 7 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.pg 6 not needed cách đây 7 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.pg 20 cách đây 7 tháng by lovingflame
a question đã được thêm vào: How did Byakuya's father meet his end? cách đây 7 tháng by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.Page2 cách đây 7 tháng by lovingflame
a video đã được thêm vào: Bleach | Byakuya vs Renji cách đây 8 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [블리치] 이치고 vs 바쿠야(2) 만해 호로화 첫등장 ㄷㄷㄷ cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [블리치] 이치고 vs 바쿠야(1) 만해.. 천쇄참월 !! cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 블리치 호정 13대 역대 6번대 총 정리 cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a photo đã được thêm vào: *Byakuya Kuchiki* cách đây 9 tháng by KEISUKE_URAHARA
fan art đã được thêm vào: Kuchiki Byakuya cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 黒崎 一護 vs 朽木 白哉 | Byakuya Kuchiki vs Ichigo Kurosaki cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Bleach - Yachiru Invades Byakuya's Manor cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 10 Facts About Byakuya Kuchiki bạn Probably Should Know! | Bleach cách đây 9 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Bleach - Ichigo vs Byakuya -Full Fight- cách đây 9 tháng by usernameinvalid
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.pg 5 1/2 cách đây 10 tháng by lovingflame
a reply was made to the forum post: couples cách đây 11 tháng by KEISUKE_URAHARA
a reply was made to the forum post: What do bạn think about Kuchiki Byakuya? hơn một năm qua by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach the betrayed and the captain.page1 3/4 hơn một năm qua by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain.2 1/2 hơn một năm qua by lovingflame
an article đã được thêm vào: Bleach:The Betrayed and the Captain. Page 1 hơn một năm qua by lovingflame
a comment was made to the pop quiz question: What is the name of the technique that allows Byakuya to di chuyển out of harm's way while leaving an afterimage behind? hơn một năm qua by Chaos-Theory