Phim truyền hình Hàn Quốc Pop Quiz

True hoặc False: In Boys Before Flowers, Gu Jun-pyo slept in Yun Ji-hu's bed.
 True hoặc False: In Boys Before Flowers, Gu Jun-pyo slept in Yun Ji-hu's bed.
Choose the right answer:
Option A True
Option B False
 LightningRed posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save