Klaus Updates

a video đã được thêm vào: ► [TO] Klaus Mikaelson | Hello cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | I'm a Wanted Man cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson - Do Re Mi cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson [+4x02] | Believer cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Niklaus Mikaelson | The Big Bad chó sói, sói cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Deep End || Niklaus Mikaelson cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson - Broken Crown (+ 5x13) cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Take It All Away cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | The Hybrid cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Madness cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Control +3x22 cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Soul of a Man [+5x03] cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Ready hoặc Not cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: (Klaus Mikaelson) Shout cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: klaus Mikaelson | Madness cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Some People Don't Want To Be Saved {The Originals} cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson / ‘Little Wolf’ cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: • Klaus Mikaelson | D E V I l cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | How could bạn have fallen so far? [character study] cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson: The Great Evil cách đây 2 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson | Madness cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Klaus Mikaelson [Mad Hatter] cách đây 3 tháng by Piu95
a comment was made to the fan art: Klaus & Damon cách đây 5 tháng by MiracleZak
an icon đã được thêm vào: Klaus hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ● Klaus and Caroline || Him & I [ I'll never forget bạn 5x13] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus/Caroline - tình yêu don't die (5x13 + AU ending) hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline II Người sói [5x13] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● I'll never forget you.. || Klaus and Caroline hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline | trying not to tình yêu bạn (+5x13) hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline | Saturn [5x13] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaroline || As Long As bạn tình yêu Me hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus and Caroline | bạn weren't the villain in my story [5x13] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► Klaus + Caroline || Him and I hơn một năm qua by kwiatuszek446
a comment was made to the pop quiz question: How many sisters does he have? hơn một năm qua by Stormy_Edrea
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [Next To Me] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a comment was made to the fan art: Klaus "The Originals" hơn một năm qua by mactino95
a video đã được thêm vào: klaus x caroline || see bạn for what bạn are hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [We'll Take On The World] +5x13 SPOILER hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaroline [...and she smiles.] +8x16 hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [The Man bạn Come trang chủ To] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline | Instant Crush hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ●AU || Klaus & Caroline || LWYMMD [HBD SOPHIE ] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline feat. Beauty and the Beast hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► Klaus + Caroline || Teardrops hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► Klaus Mikaelson | Dysfunctional hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: ► Hope (Klaus & Hayley) [+4x08] | Live Like Legends hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: ► Klaus Mikaelson | ngôi vua, ngai vàng hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: ► Klaus & Caroline | High hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline II The Other Side [HBD SILVIA] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: klaus&caroline | run to bạn (8x16/4x13) hơn một năm qua by kwiatuszek446