• Official Kingdom Hearts hình nền. . HD Wallpaper and background images in the Vương quốc trái tim club.

    hâm mộ 6 những người hâm mộ
    Dedicated Fan Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
 Sora and Kairi
Sora and Kairi
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Naminé VS Sora
Naminé VS Sora
 Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Ventus Vanitas Sora Roxas
Ventus Vanitas Sora Roxas
 Roxas
Roxas
 Riku Fanart
Riku Fanart
 Xion
Xion
 KIngdom Hearts 2.5 ReMIX Cover Art Revealed
KIngdom Hearts 2.5 ReMIX Cover Art Revealed
 Luxord
Luxord
 Kingdom Key in Blender
Kingdom Key in Blender
 Roxas and Xion
Roxas and Xion
 Sora, Riku and Kairi
Sora, Riku and Kairi
 Roxas and Namine
Roxas and Namine
 Roxas and Namine
Roxas and Namine
 Roxas and Namine
Roxas and Namine
 Sora and Kairi
Sora and Kairi
 Sora and Kairi
Sora and Kairi
 collage
collage
 Soriku
Soriku
 RPG Screens: Lexaeus vs. Axel
RPG Screens: Lexaeus vs. Axel
 Kairi
Kairi
 Kairi & Sora/ Roxas & Namine
Kairi & Sora/ Roxas & Namine
 Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
 soraxkairi and naminexroxas locket
soraxkairi and naminexroxas locket
 kh
kh
 Official Kingdom Hearts hình nền
Official Kingdom Hearts hình nền
 kh giáng sinh
kh giáng sinh
 Sora - Kingdom Hearts
Sora - Kingdom Hearts
 Organization XIII
Organization XIII
 Sora
Sora
 Xion in CGI
Xion in CGI
 Axel, Roxas, & Xion in CGI
Axel, Roxas, & Xion in CGI
 Axel in CGI
Axel in CGI
 Kairi!<3
Kairi!<3
 lea
lea
 riku
riku
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Roxas xx
Roxas xx
 Isa/Saix hình nền
Isa/Saix hình nền
 HEARTLESS SORA
HEARTLESS SORA
 sora and riku
sora and riku
 cool keyblade
cool keyblade
 Axel angry at Roxas
Axel angry at Roxas
 Promotional Art
Promotional Art
 Sora
Sora
 Sora
Sora
 Sora, Donald and Goofy
Sora, Donald and Goofy
 Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
 Chibi Sora
Chibi Sora
 Kairi
Kairi
 Saix cún yêu, con chó con
Saix cún yêu, con chó con
 Roxas and Xion
Roxas and Xion
 Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
 Kairi
Kairi
 Sora - Kingdom Hearts
Sora - Kingdom Hearts
 KH:358/2 Days
KH:358/2 Days
 Namine, Aqua, Kairi, and Xion
Namine, Aqua, Kairi, and Xion
 Saix
Saix
 Axel
Axel
 Xion's reverse harem
Xion's reverse harem
 Sora and Riku
Sora and Riku
 NEW Dual Wielding Roxas Play Arts Kai Figure!
NEW Dual Wielding Roxas Play Arts Kai Figure!
 Halloweentown Sora
Halloweentown Sora
 Sora and Namine
Sora and Namine
 Roxas and Axel
Roxas and Axel
 Roxas and Xion
Roxas and Xion
 Roxas and Xion
Roxas and Xion
 Badass Trio
Badass Trio
 aqua
aqua
 Official Kingdom Hearts hình nền
Official Kingdom Hearts hình nền
 Official Kingdom Hearts hình nền
Official Kingdom Hearts hình nền
 Sora & Kairi
Sora & Kairi
 Organization XIII
Organization XIII
 Roxas, Hayner, Pence, & Olette
Roxas, Hayner, Pence, & Olette
 kingdomhearts logo
kingdomhearts logo
 Gif Sora
Gif Sora
 Sora and Roxas
Sora and Roxas
 chain of memories
chain of memories
 group
group
 Sora
Sora
 Destiny Islands
Destiny Islands
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Aqua
Aqua
 DARK SIDE OF THE MOON RIKU
DARK SIDE OF THE MOON RIKU
 Riku
Riku
 Sora and Roxas
Sora and Roxas
 OMG Xion!!!!!!!!!!!!!!!!
OMG Xion!!!!!!!!!!!!!!!!
 Sora - Kingdom Hearts
Sora - Kingdom Hearts
 bạn Got Served!
bạn Got Served!
 Kingdom Hears Riku and Roxas
Kingdom Hears Riku and Roxas
 Roxas
Roxas
 Sora and Kairi
Sora and Kairi
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Namine'
Namine'
 Sora
Sora
 Sora and Kairi kissing
Sora and Kairi kissing
 vanitas happy face:D
vanitas happy face:D
 Cute Sora Atlantica gif~ ♥
Cute Sora Atlantica gif~ ♥
 Sora the Explorer
Sora the Explorer
 Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
 The three besties!<3
The three besties!<3
 Roxas and Xion
Roxas and Xion
 Roxas
Roxas
 Roxas and Namine
Roxas and Namine
 Roxas and namine
Roxas and namine
 Official Kingdom Hearts hình nền
Official Kingdom Hearts hình nền
 Sora, Donald and Goofy
Sora, Donald and Goofy
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Riku DDD Fighting Stance
Riku DDD Fighting Stance
 kingdom hearts^^
kingdom hearts^^
 kairi and namine
kairi and namine
 Kairi & Namine
Kairi & Namine
 Kingdom Hearts!<3
Kingdom Hearts!<3
 Saix cún yêu, con chó con
Saix cún yêu, con chó con
 Sora, Riku and Kairi
Sora, Riku and Kairi
 Aqua Signature/Banner
Aqua Signature/Banner
 Riku x Xion
Riku x Xion
 Sora, Riku and Kairi
Sora, Riku and Kairi
 Axel
Axel
 Official Kingdom Hearts hình nền
Official Kingdom Hearts hình nền
 riku
riku
 Joshua
Joshua
 Sora/Kairi/Riku
Sora/Kairi/Riku
 Kairi and Sora
Kairi and Sora
 Sora and Roxas
Sora and Roxas
 I got bored....XD
I got bored....XD
 Sora Roxas kairi xion
Sora Roxas kairi xion
 Light
Light
 Sora Kairi Roxas and Namine
Sora Kairi Roxas and Namine
 Olette
Olette
 ultimate anti sora
ultimate anti sora
 Organization XIII
Organization XIII
 Vanellope's Keyblade
Vanellope's Keyblade
 Demyx
Demyx
 bạn Got Served!
bạn Got Served!
 Super Riku and Sora
Super Riku and Sora
 zexion likes ice trà
zexion likes ice trà
 kingdom tim, trái tim
kingdom tim, trái tim
 Official Kingdom Hearts hình nền
Official Kingdom Hearts hình nền
 Kingdom Hearts hình nền
Kingdom Hearts hình nền
Vương quốc trái tim
Vương quốc trái tim
 Sora x Kairi
Sora x Kairi
 Riku
Riku
 Axel
Axel
 Roxas' Keyblades
Roxas' Keyblades
 Sora
Sora
 KH2.5 KH2FM Screenshot
KH2.5 KH2FM Screenshot
 KH2.5 Re:Coded Movie Screenshot
KH2.5 Re:Coded Movie Screenshot
 he wants to be called Lea XD
he wants to be called Lea XD
 Aqua and Terranort (Still Terra...)
Aqua and Terranort (Still Terra...)
 Roxas
Roxas
 Roxas chỉnh sửa from the KH1.5 Launch Event Poster
Roxas chỉnh sửa from the KH1.5 Launch Event Poster
 Kid Sora. AKA ADORABLE
Kid Sora. AKA ADORABLE
 roxas and kem
roxas and kem
 Kingdom Hearts Valentine's ngày cards.
Kingdom Hearts Valentine's ngày cards.

1 comment

user photo
big smile
kingdom hearts is awesome
posted hơn một năm qua.