Vương quốc trái tim What's your yêu thích character?!

KiteRoxUrSox777 posted on Mar 28, 2008 at 05:01PM
I had to ask. I'm not sure who I should pick, though... I like all of them! ^_^

Vương quốc trái tim 6 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua Aniwolf said…
heart
DEMYX!!!
hơn một năm qua sora-roxas1 said…
I have 3 lol, roxas, sora, an axel
hơn một năm qua khfan445401 said…
Roxas or aqua i cant pick one
hơn một năm qua lioside said…
neku
hơn một năm qua wavepool said…
axel
hơn một năm qua XionIX said…
laugh
ZEXION!!! <3 HAHA