• Official Screens. Official screencaps from the 358/2 Days game.. Wallpaper and background images in the Kingdom Hearts 358/2 Days club tagged: kingdom hearts 358 2 days organization xiii axel xion roxas kingdom hearts.

    hâm mộ 0 những người hâm mộ    Official screencaps from the 358/2 Days game. (nguồn: Square Enix/Disney via HEARTSTATION.ORG)

    từ khóa: Vương quốc trái tim, 358 2 days, organization xiii, axel, xion, roxas, kingdom, hearts

    Fanpup says...

    This Kingdom Hearts 358/2 Days photo might contain động cơ đốt trong, băng, đá, đường phố, cảnh thành phố, bối cảnh đô thị, khu đô thị, thiết lập các đường phố, and thành phố cảnh.

 KH
KH
 KH
KH
 Axel`s talk sprites
Axel`s talk sprites
 Axel, Roxas and Xion - Kingdom Hearts 358/2 Days manga
Axel, Roxas and Xion - Kingdom Hearts 358/2 Days manga
 Kairi and Xion - Kingdom Hearts 358/2 Days manga
Kairi and Xion - Kingdom Hearts 358/2 Days manga
 Roxas - Kingdom Hearts 358/2 Days manga
Roxas - Kingdom Hearts 358/2 Days manga
 Official Screens
Official Screens
 KH
KH
 KH
KH
 Please Dont Go Xion
Please Dont Go Xion
 Official Screens
Official Screens
 KH
KH
 Official Screens
Official Screens
 KH
KH
 Official Screens
Official Screens
 KH
KH
 Riku and Xion
Riku and Xion
 Official Screens
Official Screens
 Axel Roxas and Xion
Axel Roxas and Xion
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 KH
KH
 Roxes and Xion
Roxes and Xion
 KH358/2 days
KH358/2 days
 Kingdom Hearts 358/2 Days cover
Kingdom Hearts 358/2 Days cover
 August 2010
August 2010
 KH
KH
 KH
KH
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Roxas Kiss
Roxas Kiss
 KH
KH
 KH
KH
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 My drawing of Roxas
My drawing of Roxas
 KH358/2 days
KH358/2 days
 KH358/2 days
KH358/2 days
 KH 358/2 ngày
KH 358/2 ngày
 Xion
Xion
 Im waiting for bạn to wake
Im waiting for bạn to wake
 Official Screens
Official Screens
 KH
KH
 Roxas feelings
Roxas feelings
 Axel, Roxas and Xion
Axel, Roxas and Xion
 KH358/2 days
KH358/2 days
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Roxas and Xion (during gameplay)
Roxas and Xion (during gameplay)
 KH 358/2 ngày
KH 358/2 ngày
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 KH358/2 days
KH358/2 days
 Official Screens
Official Screens
 KH 358/2
KH 358/2
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 KH358/2 days
KH358/2 days
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 KH358/2 days
KH358/2 days
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens
 Official Screens
Official Screens

0 comments