Kim Yohan (X1) Updates

a video đã được thêm vào: [X"] HAPPY BIRTHDAY YOHAN cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: X1 Kim Yohan&Lee Hangyul, 2020S/S Seoul Fashion Week cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a comment was made to the fan art: Yohan♥ cách đây một tháng 1 by Aly9801
a comment was made to the poll: Is Yohan one of your yêu thích members? cách đây 2 tháng by Naomi_7
a poll đã được thêm vào: Is Yohan one of your yêu thích members? cách đây 2 tháng by yui1234
a photo đã được thêm vào: [2019] Happy Birthday Yohan!♥ cách đây 2 tháng by yui1234
fan art đã được thêm vào: Banner suggestions cách đây 2 tháng by Ieva0311
an icon đã được thêm vào: Yohan các biểu tượng cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: X1, FLASH Kim Yo Han Focus, HI! CONTACT [THE hiển thị 190910] cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: X1, I'm here for bạn Kim Yo Han Focus, HI! CONTACT [THE hiển thị 190910] cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: X1, Like always Kim Yo Han Focus, HI! CONTACT [THE hiển thị 190910] cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: (X1 KIM YOHAN FanCam) | @MCOUNTDOWN_2019.9.5 cách đây 2 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: X1’s Agency Releases Update On Kim Yo Han’s Injury cách đây 3 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: [MPD] X1 4K '웃을 때 제일 예뻐' (X1 KIM YOHAN FanCam) | @MCOUNTDOWN_2019.8.29 cách đây 3 tháng by Ieva0311