Kerli Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

lucy32 đã đưa ý kiến …
She's sooo underrated <3 đã đăng hơn một năm qua
Lesley182 đã đưa ý kiến …
tình yêu your songs :3 <3 đã đăng hơn một năm qua
wink
cutiepie101010 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the song"Walking On Air"!Sometimes I feel like I'm the "little creepy girl". đã đăng hơn một năm qua
cutiepie101010 đã bình luận…
and"The Creationist" hơn một năm qua
cloudy
dyufozeon đã đưa ý kiến …
I think the khẩu hiệu of the club should be "Integrity, tình yêu and Unity" and not "Estonian Pop Singer", 'cause that's just so shallow! đã đăng hơn một năm qua
heart
ChuckyLover1 đã đưa ý kiến …
I tình yêu her music! She is the Gô tích type i been looking for. đã đăng hơn một năm qua
Pumpkin_Pie đã bình luận…
Me too! hơn một năm qua
heart
-EpicCute- đã đưa ý kiến …
She's absolutely gorgeous. tình yêu her voice. đã đăng hơn một năm qua
heart
LadyRinda đã đưa ý kiến …
Kerli Koiv needs to come to Austrlia, where i live! Dying to see her in real! She's such an inspiration! <3 đã đăng hơn một năm qua
Fluffy_Anime đã đưa ý kiến …
moon children ^-^ đã đăng hơn một năm qua
smile
zupanic đã đưa ý kiến …
check out my Youtube channel please link đã đăng hơn một năm qua
teahiccups đã đưa ý kiến …
Keep making amazing âm nhạc Kerli, if bạn read this! Your adoring những người hâm mộ need you! <3333333 We tình yêu you!! đã đăng hơn một năm qua
mOONcHild2011 đã đưa ý kiến …
Doll Face <3 đã đăng hơn một năm qua
thejokersgirl13 đã đưa ý kiến …
Kerli Koiv is awesome. :) đã đăng hơn một năm qua
KateKicksAss đã bình luận…
Agreed hơn một năm qua
Lisofil đã đưa ý kiến …
Who's the admin? I want new biểu tượng and banner? What do bạn think? đã đăng hơn một năm qua
zupanic đã bình luận…
Me too:D hơn một năm qua
GaGaBoi đã bình luận…
I think it's either '' Liinn '', '' mrj '' hoặc '' kathiria82 '' . hơn một năm qua
Liinn đã bình luận…
It's not me. I think kathiria82 could be but that account is suspended. hơn một năm qua
heart
Lisofil đã đưa ý kiến …
Army of tình yêu <3 đã đăng hơn một năm qua
Lisofil đã bình luận…
maybe ;D hơn một năm qua
heart
DxCluvr đã đưa ý kiến …
Currently Listening to Walking On Air <3 đã đăng hơn một năm qua
Lightning98 đã bình luận…
lol! me too! hơn một năm qua
larouxbestfan đã đưa ý kiến …
i tình yêu kerli's bulletproof đã đăng hơn một năm qua