Ken Kaneki Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

DisneyPrince88 đã đưa ý kiến …
I ❤️ U Kaneki, bạn will forever be my yêu thích manga/anime character đã đăng hơn một năm qua
chese_ann đã đưa ý kiến …
What's wrong isn't me , what's wrong is the world..
-Ken Kaneki <3 đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã đưa ý kiến …
THIS BOY NEEDS TO BE HAPPY!!!!!! HAPPY I SAY!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
FlabbyBUNNY đã đưa ý kiến …
<33333333333333333333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua