trả lời câu hỏi này

Kelly Clarkson Câu Hỏi

It's Kelly Clarkson pregnant?

 kicksomebut23 posted hơn một năm qua
next question »

Kelly Clarkson Các Câu Trả Lời

Makeupdiva said:
bạn mean, Is Kelly Clarkson pregnant? Yes. She should be giving birth soon.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »