Katherine Pierce Countdown to 7000 những người hâm mộ <3

Sarah2393 posted on Jun 20, 2012 at 02:54PM
Its quite a strech but I think Kat is strong enough to get all those fans and deserves them!!

Lets start the countdown!!! <3
last edited on Jun 20, 2012 at 02:56PM

Katherine Pierce 24 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua Sarah2393 said…
kiss
5000!
 5000!
hơn một năm qua Sarah2393 said…
heart
5011
 5011
hơn một năm qua Sarah2393 said…
heart
5014
 5014
hơn một năm qua Sarah2393 said…
big smile
5025!!!
 5025!!!
hơn một năm qua kitty13469 said…
heart
5029: )
 5029: )
hơn một năm qua kitty13469 said…
heart
5035: )
 5035: )
hơn một năm qua Katherine_girl said…
5037<3
hơn một năm qua Sarah2393 said…
smile
5065 :)
 5065 :)
hơn một năm qua Sarah2393 said…
kiss
5072!
 5072!
hơn một năm qua Sarah2393 said…
tongue
5087 :)
 5087 :)
hơn một năm qua Sarah2393 said…
smile
5096! We grow pretty fast!! :)
 5096! We grow pretty fast!! :)
hơn một năm qua Sarah2393 said…
big smile
5133!!
 5133!!
hơn một năm qua Sarah2393 said…
kiss
5151!!!!!!!!!!!! :)
 5151!!!!!!!!!!!! :)
hơn một năm qua Sarah2393 said…
big smile
5156
 5156
hơn một năm qua mrssalvatore6 said…
5170

 5170
hơn một năm qua Angi93 said…
smile
5.175
hơn một năm qua Sarah2393 said…
cool
5180!
 5180!
hơn một năm qua leonahj123 said…
kiss
I love her!!!1
hơn một năm qua Sarah2393 said…
cool
lol me too^
5199!
 LOL – Liên minh huyền thoại me too^ 5199!
hơn một năm qua Sarah2393 said…
sunny
5203
 5203
hơn một năm qua Sarah2393 said…
heart
5214!!!!!
 5214!!!!!
hơn một năm qua MomoiroxChan said…
smile
5716! :)
hơn một năm qua MomoiroxChan said…
big smile
5830
hơn một năm qua MomoiroxChan said…
5831