thêm hình ảnh

K-ON! Hình ảnh

thêm video

K-ON! Video

tạo phiếu bầu

K-ON! Số Phiếu Bầu

thêm câu hỏi

K-ON! Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm k-on! các câu trả lời >>  
viết bài

K-ON! Các Bài Viết

thêm k-on! các bài viết >>  

K-ON! đường Dẫn

thêm k-on! đường dẫn >>  

K-ON! tường

cool
NagisaFurukawa- đã đưa ý kiến …
Watching K-ON! on my DVD box set with my friend. He keeps commenting on all the âm nhạc references in the anime series. Cause my friend is a guitarist. And can relate to this Anime. And enjoying some anime time with a friend. đã đăng cách đây 7 tháng
cool
NagisaFurukawa- đã đưa ý kiến …
Heck yah! K-ON! is awesome! đã đăng cách đây 10 tháng
smile
ben15delas đã đưa ý kiến …
Yay! A club for K-ON! đã đăng hơn một năm qua