Justin Bieber Wall

hiển thị các bài viết 851-860 của 19452

sad
Ready4TheSet đã đưa ý kiến …
JUSTIN BIEBER SUCKS!!! He can't sing, he's ugly, and I bet he don't write his own lyrics hoặc music! đã đăng hơn một năm qua
jaedflowers123 đã bình luận…
i hate u hơn một năm qua
clarinasandoval đã bình luận…
..HATE U!! hơn một năm qua
justin-bieleber đã bình luận…
and i bet bạn dont even know who your talking about....................if bạn gonna be a hatre KEEPS IT TO YOUR SELF!! hơn một năm qua
zzz
kemilyn đã đưa ý kiến …
hiya im new my name is kemilyn nice talk to u's c u soon xx im nacerd đã đăng hơn một năm qua
OMGGURLS254 đã đưa ý kiến …
PEOPLE PLZZZZZZZZZZZZZZZZZ ADD ME I JUST MADE A thông tin các nhân YESTERDAY PRETTY PLLLLLLLLLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ đã đăng hơn một năm qua
hotlia đã bình luận…
it takez time definetly hơn một năm qua
Lavnya đã bình luận…
Hi Justin n LOL!!! hơn một năm qua
shiann15553 đã bình luận…
Hi peeps hơn một năm qua
hotlia đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại xin chào hơn một năm qua
lillylove đã đưa ý kiến …
Justin iz real cool and calm.He is a total hart!!!! I tình yêu him!!!!! đã đăng hơn một năm qua
shashalishia đã bình luận…
i know right hơn một năm qua
jaedflowers123 đã bình luận…
i know hơn một năm qua
justin-bieleber đã đưa ý kiến …
Why do people got to hate bieber he's a person like anybody else no need to be a hater he's like bạn hoặc me he just wants to make people happy and enjoy life. Why is that so hard to under stand I tình yêu him like a brother and am so happy to have him!! I tình yêu YOOH JUSTIN!!! đã đăng hơn một năm qua
Ready4TheSet đã bình luận…
because everyone thinks hs so good but he's not. he can't sing, he's not cute. I don't get why he's famous. hơn một năm qua
justin-bieleber đã bình luận…
and i dont get why u care so much if your gonna be a hater hơn một năm qua
clarinasandoval đã bình luận…
don't say nothing at all..plz shot up ur mouth ready4theset? hơn một năm qua
shiann15553 đã đưa ý kiến …
Enter your tường post here... đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Through your sorrow, Through the fights Don’t bạn worry 'cause everything's gonna be alright Justin Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
jbieber4realz đã bình luận…
:-) thanks hơn một năm qua
Ready4TheSet đã bình luận…
suck ups that's all all of bạn are. bạn don't think he's good. bạn just jump on the bandwagon cause everyone else does. your too afraid to be judged because bạn don't like him. to worryed about being popular. hơn một năm qua
justin-bieleber đã bình luận…
and i dont get why bạn care soooooooo much if your gonna be a hater hơn một năm qua
shiann1535 đã đưa ý kiến …
People add me ok!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
h2oh2olover đã bình luận…
i added bạn know add me hơn một năm qua
shiann1535 đã bình luận…
How do I change my picture? hơn một năm qua
shashalishia đã bình luận…
how do i uplaed pics hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
my last ngày on fanpop I`m going to miss it ontill on one month!:(( đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã bình luận…
because I have exams I`ll be back tiếp theo tháng byeee hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
aww ill miss u</3 hơn một năm qua
Loverhotter đã bình luận…
xin chào thank for being my friend hơn một năm qua
shiann1535 đã đưa ý kiến …
Justin bieber please come to Minnesota LITTLE FALLS COMMUNITY MIDDLE SCHOOL PLEASE? My middle school please!?! đã đăng hơn một năm qua
shashalishia đã bình luận…
am telling u he wont because i already ask him he didnt hơn một năm qua
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
Hi, I'm Justin Bieber. My lips are the gun. My smile is the trigger. My kisses are the bullets, label me a killer ;) đã đăng hơn một năm qua
justin-bieleber đã bình luận…
TOTALY!! hơn một năm qua
rache1236 đã đưa ý kiến …
get a taste of âm nhạc đã đăng hơn một năm qua
h2oh2olover đã bình luận…
bạn need to get a taste in âm nhạc hơn một năm qua
rache1236 đã bình luận…
no , i think its bạn who needs to get a taste of âm nhạc hơn một năm qua
jaedflowers123 đã bình luận…
no i think bạn need to get a taste in âm nhạc hơn một năm qua
rache1236 đã bình luận…
i have plenty of taste go on my spot 60s âm nhạc to find out what GOOD âm nhạc is hơn một năm qua
big smile
1BTRfan đã đưa ý kiến …
xin chào i just got his book and im already on chapter 4 yay hes so hot and i think he even wrote it so yea đã đăng hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
12/27/11 hơn một năm qua
h2oh2olover đã bình luận…
xin chào just got the book yesterday already done ha hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
u r all dang luky hơn một năm qua
heart
Alyazza đã đưa ý kiến …
Dear Justin Bieber,
I will do anything to get tickets to your buổi hòa nhạc hoặc meet bạn if bạn seen this please message me at alyazza thx!! đã đăng hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
he will never see it hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
he nevers talk to.......... hes những người hâm mộ on fanpop........lol he talk to me!!!!!:-O:-O:-O:-O:-O hơn một năm qua
Alyazza đã bình luận…
no he don't hơn một năm qua
Alyazza đã bình luận…
and bạn never know he might hơn một năm qua
skittles49525 đã đưa ý kiến …
I tình yêu U JUSTIN WHY ARE U SO BEAUTIFUL??????????? đã đăng hơn một năm qua
britbrit333 đã bình luận…
lol!!! hơn một năm qua
rache1236 đã bình luận…
um ... hes not .... hơn một năm qua
h2oh2olover đã bình luận…
um ... bạn dont know wht your talking about hơn một năm qua
jaedflowers123 đã bình luận…
i know why hơn một năm qua
eolhc25 đã đưa ý kiến …
xin chào Justin! i liked your âm nhạc video mistletoe. đã đăng hơn một năm qua
h2oh2olover đã bình luận…
xin chào me too hơn một năm qua
jaedflowers123 đã bình luận…
me to:) hơn một năm qua
jbeebs4evalovin đã đưa ý kiến …
someday i belive i will get to meet my number one insperation and rolemodle justin bieber <3 đã đăng hơn một năm qua
No1SelenaGFan đã bình luận…
i did :) I met him before hơn một năm qua
rache1236 đã bình luận…
poor bạn hơn một năm qua
biebermob2 đã bình luận…
this is my new fanpop that i am commenting from jbeebs4evalovin is my old one hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#ThingsThatMakeMeSmile Justin Bieber's smile ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I'll Never Let Kidrauhl Go ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Awww. Beliebers make Justin trends again. How amazing is that? ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Every Belieber deserves to meet Justin. Every single belieber is a special supporter. Every Belieber is a special person ♥ đã đăng hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
hey...........justin can u be my boyfriend?:-O hơn một năm qua
skittles49525 đã bình luận…
sorry chick hes MINE!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
justin-bieleber đã bình luận…
yah if your selena hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#ReplaceBieberSongsWithKidrauhl All I Want Is Kidrauhl đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#ReplaceBieberSongsWithKidrauhl Born to be Kidrauhl đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#ReplaceBieberSongsWithKidrauhl Runaway Kidrauhl, Kidrauhl smile, One less lonely Kidrauhl, Favourite Kidrauhl, One Kidrauhl ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#ReplaceBieberSongsWithKidrauhl Runaway Kidrauhl, tiếp theo To Kidrauhl, tình yêu Kidrauhl, Never Let Kidrauhl Go, Down To Kidrauhl, Omaha Kidrauhl ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
caseyfaith đã đưa ý kiến …
I tình yêu Justin bieber.can u send me a real autograph.pleaz!! đã đăng hơn một năm qua
thaboss16 đã đưa ý kiến …
xin chào justin i tình yêu the songz u be making đã đăng hơn một năm qua
O31O95 đã đưa ý kiến …
hey, can bạn check this video out? :) link i'd really like it if bạn could! đã đăng hơn một năm qua
The-Prank đã đưa ý kiến …
Justin is so generous. I tình yêu him. đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
Justin got Selena a cái ví, ví tiền worth 10,000 dollars, a blue iPhone for Chaz, and a car for Ryan for Christmas. I'd cry if he gave me a leaf. đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
have bạn noticed...?

One Time "Shawty right here" | One Less Lonely Girl "Shawty on you" | Mistletoe "Shawty with you" đã đăng hơn một năm qua
ovqh99 đã bình luận…
i did notice hơn một năm qua
The-Prank đã bình luận…
I noticed it too. hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
i didn't but now i do hơn một năm qua
Sumnerman đã đưa ý kiến …
Care to send me a freal autography photo? đã đăng hơn một năm qua
Sumnerman đã đưa ý kiến …
tình yêu to be a người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
savanna55 đã đưa ý kiến …
No i do đã đăng hơn một năm qua
heart
Blockme120 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Justin Bieber thêm Than Everyone đã đăng hơn một năm qua
amy36y đã bình luận…
no bieber người hâm mộ can say that y'know just pointing out a BIG difrence hơn một năm qua
Blockme120 đã bình luận…
$$ hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
no i tình yêu him thêm hơn một năm qua
Blockme120 đã bình luận…
justin i luv u hơn một năm qua
mynameishot123 đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber đã đăng hơn một năm qua
coleybieber đã đưa ý kiến …
i want to be his ideal girl đã đăng hơn một năm qua
coleybieber đã đưa ý kiến …
I got the JB perfume, CD, movie, necklace, magazine, and posters for Christmas! Thank bạn Santa! :D im a massive người hâm mộ my family says my rooms like a justin bieber shrine đã đăng hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
i what your room hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
plez my mom whant let put thêm than 3 posters of jb up becase she dose not like him hơn một năm qua
heart
dancergirl78 đã đưa ý kiến …
I got the JB perfume, CD, movie, necklace, magazine, and posters for Christmas! Thank bạn Santa! :D đã đăng hơn một năm qua
hawk22 đã đưa ý kiến …
ur freakin ubsested get off of người hâm mộ pop đã đăng hơn một năm qua
vickHBK đã bình luận…
i kown right hơn một năm qua
hawk22 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
DAbieber đã bình luận…
hawk22 : your mom kissed My đít, mông, ass hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
2012 is gonna be Justins year. New tour, new album, and bạn know he always does something big. Get ready to bow down, haters. đã đăng hơn một năm qua
hawk22 đã bình luận…
ur freakin stupid get off of this hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
then don't comment! hơn một năm qua
bglovie đã bình luận…
HIS PERFUME SMELL GOOD OOOO POPPIE BUT NOT AFTER AN30 phút hoặc SO hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
R.O.F.L.T.I.R.T.I.N.M.J.B.S.I.S.T.C. = Rolling On Floor Laughing Then I Realize That I've Never Met Justin Bieber So I Start Crying đã đăng hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
i tình yêu that hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“Sorry, but getting Justin Bieber to millions of girls in one night was just impossible. I'll try harder tiếp theo year! I promise.” đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is turning 18 soon. He may be an adult soon legally, but... He'll always be a kid at heart... Kidrauhl. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#Imagine there’s a BIEBER SCHOOL. Classmates : Beliebers ♥ Teacher : Justin Bieber ♥.♥. Oh yeah man, swag! đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Dear 2012, i won't let this world end before i meet Justin Bieber, just so bạn know that. Sincerely, Beliebers. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Hi, I'm Twitter and I got jealous that Justin Bieber took over my website and has thêm followers than me so I blocked him from trending.Bye đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
There's gonna be times when people tell bạn that bạn can't be obsessed with a celebrity. This is what I tell them: Justin Bieber ;) đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin is still kidrauhl. Soon to be adultrauhl. That's how he rauhls đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin may not be trending everyday because stupid Twitter blocked him, but we all know '#BeliebersAdoreJustin' will last forever. đã đăng hơn một năm qua
bieberfever1078 đã bình luận…
What?!?! What do bạn mean Twitter blocked him!?!?! hơn một năm qua
kd3895111 đã bình luận…
huh hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"One Direction is better than Justin Bieber".. tiếp theo joke please. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I’m so proud of him, I'm so proud of how much he’s done and how far he’s come. yes I'm talking of Justin Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Teacher: Canada is where--
Belieber: JUSTIN WAS BORN!!
Teacher: No i never--
Belieber: SAY NEVER!
Teacher: bạn better stop hoặc imma
Belieber: TELL YA ONE TIMEEEEE đã đăng hơn một năm qua
heart
sammi_rgoodwin đã đưa ý kiến …
Justin drew Bieber I <3 u SOOOOOO Much i NEED TO MEET U! UR everything to me ur the reason y i smile! đã đăng hơn một năm qua
alba237 đã đưa ý kiến …
Long live bieber đã đăng hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
hey......did u see the pic of jb naked....omg gross hơn một năm qua
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
Jυsтιɴ Dяew Bιeвeя ιs тнe Aρρle тσ мy Pιe, тнe Peαɴυт тσ мy Bυттeя, тнe Sтαя тσ мy Bυяsт, тнe Sтяαw тσ мy Beяяy, & тнe Mυsιc тσ мy Eαяs. đã đăng hơn một năm qua
heart
Adren_Gipson25 đã đưa ý kiến …
Bieber fever will never END!!! ; ) đã đăng hơn một năm qua
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
We found giáng sinh in a snowless place.♥ đã đăng hơn một năm qua
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh to my beautiful Beliebers.♥ Hope bạn all have a good day, and a fun break! :) God Bless! đã đăng hơn một năm qua
JBieber4Real đã đưa ý kiến …
At The giáng sinh Parade hát My New Hit Song 'mistletoe'. I Can't Wait To See My Fans(: đã đăng hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
when is your consert .........is there any tikets hơn một năm qua
123456roky đã đưa ý kiến …
hey
đã đăng hơn một năm qua
koolamelia đã đưa ý kiến …
I keep on having dreams about JB! Its really weird đã đăng hơn một năm qua
koolamelia đã đưa ý kiến …
I have to say, I'm not the biggest người hâm mộ of Justin Bieber. Infact, I'm not a really a người hâm mộ at all. But that doesn't mean I have to say really nasty, offensive and rude các bình luận for no good reason. I wouldn't like if someone đã đưa ý kiến horrible stuff to someone I like, friend, family hoặc popstar. Just because your behind a computer screen and no one can see you. So to all the Haters/bullies out there: Think again when bạn critisise (spelling) someone again and make then feel insecure. đã đăng hơn một năm qua
bieberfever1078 đã bình luận…
I agree!!! <3 hơn một năm qua
alba237 đã bình luận…
That's beautiful and I agree hơn một năm qua
JBieber4Real đã đưa ý kiến …
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\\. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛ ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Merry X-Mas hơn một năm qua
akash43 đã bình luận…
Merry giáng sinh hơn một năm qua
heart
JBieber4Real đã đưa ý kiến …
Thanks, ForMy những người hâm mộ All Ways Being There For Me(: And Always Supporting Me Every Little Step I Take(; đã đăng hơn một năm qua
HelenaHan đã đưa ý kiến …
tình yêu JB!!!!!!!!! Justin Bieber 4eva!!! :D đã đăng hơn một năm qua
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
Bieber hater: (^_^)

Beliebers:

(-_(-_(-_(-_(-_(-_(-_(-_-)_-)_-)_-)_-)_-)_-)_-) đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Nice hơn một năm qua
heart
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
_.____.____.✯_____.______
_____._.__☉✺☉___.___.___
___.__.__❄☉✺❄☉____.___
_.___._❄☉✺❄☉❄❄☉___.__
__.__✺❄☉✺❄☉❄✺❄☉.___._
_._✺❄☉✺❄❄☉☉❄✺❄☉_.___
_✺❄☉✺✺❄❄☉☉❄❄✺❄☉_.__
✺❄☉✺✺✺❄❄☉☉❄❄✺✺❄☉.__
..............♟☦♟ ...............
..............♟☦♟................mERRY cHrisTmas!!

đã đăng hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
hmmmmmm....are u related to miley cyrus hơn một năm qua
big smile
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
Friend: So how old is Justin Bieber? Me: *2 hours later* ....... & that's why he's claustrophobic. #itsabelieberthing ♥ đã đăng hơn một năm qua
wink
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
#itsabelieberthing When people say "I can't do this" & bạn automatically think never say never. ♥ đã đăng hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
i know right me to he is hooooooot hơn một năm qua
smile
bieberfever1078 đã đưa ý kiến …
C o m m e n t
I f
Y o u
W a n t
J u s t i n
T o
K i s s
Y o u
U n d e r
T h e
M i s t l e t o e ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
I doooo hơn một năm qua
heart
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
"Miley is talented and if someone can't see it then I don't know, I Would like to go on tour with her." -Justin Bieber đã đăng hơn một năm qua
kiss
nadiaomar đã đưa ý kiến …
xoxo j b muhhhhhhhhhhhha đã đăng hơn một năm qua
alexisj13 đã đưa ý kiến …
my faorite song trang chủ this giáng sinh and mistletoe >>>>>>>> under the mistletoe is the best ablum ever >>>>>>>>>> i tình yêu u justin>>>>>> đã đăng hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến …
Under the Mistletoe• Best album ever!!!! . One of my yêu thích songs on there is Fa La La. đã đăng hơn một năm qua
BieberFan2345 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại JB IS HOT ON ngọn lửa, chữa cháy GOTTTAAAA MARRRYYY HIIMMMMMM!!!!!!!! hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã bình luận…
Ummm.... hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“So we fight, through the hurt. And we cry, and cry, and cry, and cry.. Then we live & we learn. And we try and try and try. So it’s up to you, and it’s up to me. That we meet in the middle. On our way back down to earth.”
—     Justin Bieber đã đăng hơn một năm qua
heart
JBLUV11 đã đưa ý kiến …
link Awww(: Old Justin To New Justin:] đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
#ThankyouKidrauhl for making amazing music, thank bạn for all the funny moments, thank bạn for teaching me to never give up any dreams and never say never. Thank bạn for being the most amazing role model and inspiration that I ever could ask for. Thanks for being just you, with the beautiful big brown eyes, the sweetest smile and the hair. Thank bạn Justin for making my life so good, thank bạn for everything. I tình yêu bạn ♥ đã đăng hơn một năm qua
franty123 đã đưa ý kiến …
i like jb hes ok
đã đăng hơn một năm qua
dilnawaz12 đã đưa ý kiến …
i think he is nice đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã bình luận…
he is hơn một năm qua
nadiaomar đã bình luận…
yeas hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
“Every one of my những người hâm mộ is so special to me” -Justin Bieber đã đăng hơn một năm qua
yellowninga1999 đã bình luận…
bạn are so not justin bieber hơn một năm qua
TotallyHannah đã bình luận…
I didn`t say I was Justin Bieber... hơn một năm qua
nadiaomar đã bình luận…
الله ومعمر وليبيا وبس hơn một năm qua
smile
princetonbaby98 đã đưa ý kiến …
I think yuur pretty hot . (; swaaag đã đăng hơn một năm qua
zendayabby đã bình luận…
bạn not hơn một năm qua
zendayabby đã bình luận…
u actually very ugly and black and he wont never ngày yo sorry buttox hơn một năm qua
prettyniaya đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Dear Santa, giáng sinh is in 3 days and I'm expecting Justin Bieber under my tree.
Sincerely, every Belieber everywhere ♥ đã đăng hơn một năm qua
HumphreyAlpha đã bình luận…
DBPB has gone to the dark side... hơn một năm qua
selenalover143 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
yellowninga1999 đã đưa ý kiến …
I tình yêu JB X đã đăng hơn một năm qua
yellowninga1999 đã đưa ý kiến …
is justin bieber a dad now please tell meif bạn know thanks x đã đăng hơn một năm qua
CREDDIECHANNY đã bình luận…
No. It was confirmed on various websites and Youtube videos, like WhatTheBuck, that theDNA sample was negative. So, they were saying that Mariah Yeater was a lying b****, and that they're going to sue her for trying to ruin a celebrity's image and trying to put the blame on someone else when it clearly was her ex-boyfriend. Hope this helps. :) hơn một năm qua
yellowninga1999 đã bình luận…
Thank u xxxxx hơn một năm qua
heart
JBLUV11 đã đưa ý kiến …
'This Is Justin Bieber' Was Awesomee! Wasnt It Guys? bình luận Below:] đã đăng hơn một năm qua
vanessa56498 đã bình luận…
SHUR WAS hơn một năm qua
JBLUV11 đã bình luận…
Yepp:] Who Else Thinks It Was Good? hơn một năm qua
danimiller đã bình luận…
loved it hơn một năm qua
colbie đã đưa ý kiến …
i think ur so CUTE and i luv all of ur songs!!!!!!!!!!!!!!!!
đã đăng hơn một năm qua
Ambermccrackin1 đã bình luận…
we all do! baby baby baby oooooo. tình yêu him and his got nesssss! hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin is a flawless boyfriend. He's an amazing friend. Also a perfect brother. đã đăng hơn một năm qua
selenalover143 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
zendayabby đã bình luận…
ew girl he ugly hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Canada. Kidrauhl. Swag. Purple. Supras. March 1, 1994. Amazing. Talented. Prankster. I didn't say a name but Justin came to mind, didn't he? đã đăng hơn một năm qua
selenalover143 đã bình luận…
Yeap hơn một năm qua
zendayabby đã bình luận…
its *swagg not swag , learn how to spell, dont be dumb hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥BELIEBERS ARE THE BEST FANBASE♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is still my biggest inspiration. x ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
вιeвer вιeвer вιeвer , bạn are perfect to us, beliebers. ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin Bieber bạn have a golden heart! Such a kind person! ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin Bieber I'm proud to be called a Belieber because I have an idol just like you! ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I swear the word 'Belieber' will end up in a dictionary one ngày haha ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
*. * ❄ *. * ❄   ❄  ❄ * * * ❄ * UNDER THE MISTLETOE! *  ❄  * ❄    ❄   ❄    ❄ *  ❄  * ❄ *. * ❄ *. * ❄ **  * ❄   ❄ *   * ❄  ❄ Justin Bieber đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Look at me now. Oh. Look at me now. Yeah. Spreading the fever. Look at ya now. Oh. Look at ya now. Yeah. And now you're a belieber. ;) đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Swag. Leggo. Beyonce. Chuck Norris. Sexy. Purple. Canada. bình luận if the first thing that came to mind was Justin Bieber. đã đăng hơn một năm qua
danimiller đã bình luận…
bình luận hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer вιeвer ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin Bieber don't forget to SMILE today and thank God for this day! :) đã đăng hơn một năm qua