Justin Bieber Wall

hiển thị các bài viết 571-580 của 19452

Biebs_swag đã đưa ý kiến …
BIEBER...i like YOU... đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
I tình yêu HIM! hơn một năm qua
heart
octoberules đã đưa ý kiến …
Justin I tình yêu bạn ! I tình yêu your song boyfriend ! Its stuck in my head ! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Same hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Dear 1D
Thanks for hiển thị us who the fake beliebers are.
Sincerely our family is better off without em
đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) Im a directioner aswell but i will always be a belieber over anyother fanbase!!:D hơn một năm qua
irmabeiber123 đã bình luận…
i don't tình yêu so much 1D i don't even know their songs hơn một năm qua
Bieberfusion đã bình luận…
1D is Cool but Justin Bieber is still Numer One in my heart♥ hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin makes: $22,800,000 a year. $1,900,000 a month. $475,000 a week. $95,000 a day. $11,875 an hour. $197.91 a minute. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:P hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
that is true but the một phút and giờ one is fake....welll mambey never no hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin loves bạn ↑ bạn ↖ bạn ↗ bạn ↙ bạn → bạn ↓ bạn ↩ bạn ↪ bạn ↬ bạn ↫ bạn ↪ bạn ↩ bạn ↲ bạn ↯ bạn ↷ bạn ↳ bạn ↶ bạn ↴ bạn ↵ And bạn ↺ ♥ yeah, you! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Yey!:) hơn một năm qua
heart
BRIDGET14 đã đưa ý kiến …
i am loving jb's boyfriend and todays best ngày eva đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
‎#BieberFact Justin đã đưa ý kiến he doesnt care if 1D is stealing his những người hâm mộ because the real beliebers will stay no matter what. bình luận If you'll stay ♥ đã đăng hơn một năm qua
ImUnbroken đã bình luận…
I will♥ hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
thank u (: hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
allways be ur người hâm mộ hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“Being kissed to death would be the best way to die.” - Justin Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Aww cute. hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
S.W.A.G = (S)omeone (W)ho's (A)ctually called (G)orgeous ♥ = Justin Drew Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“my những người hâm mộ are perfect just the way they are” - Justin Bieber♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Yeah they are hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"Girl: What're bạn doing? Boy: Listening to Justin Bieber. Girl: Marry me" đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Hah hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
‎#Fact
When life gives me a thousand reasons to cry, Justin Bieber has a million reasons to make me smile♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Same with me hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
before Canada was just a country, Purple was just a color, Hair Flick was just a stupid hairstyle & Justin was just a name. JUSTIN OUR HERO! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Whenever the World seems a bad and lonely place, he's my knight in Purple Supra's and saves me. JUSTIN OUR HERO♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Agreed hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
from 'One Time' to 'Boyfriend', from hair flick to sexy swag, from boy to man, from 1 million to 19 million, from kidrauhl to..kidrauhl(;♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
‎"I tình yêu Justin like he's my boyfriend. I care for Justin like he's my son. And I talk about Justin like he's my best friend" ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“I’m not a fighter bởi nature, but, if I believe in something, I stand up for it.” - (Justin Bieber) ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Boy: I hate Justin hải ly, cướp biển Me: k Boy: I hate Justin Beiber Me: k Boy: I hate Justin Bieber Me: ooh bạn better run before I cú đấm your face! đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“My những người hâm mộ are my life” - JB ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
;0 hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
what about his beliebers??lol hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Dear Justin, Are bạn a parking ticket? cause bạn got "FINE" writen all over bạn ;D đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
‎#imagine Justin: Can i touch you? You: Why? Justin: So i can tell my Những người bạn that i touched a Angel ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin Bieber, you're my endless tình yêu ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I'm so proud to call myself a Belieber. Being able to support someone who remains humble despite the fame is just amazing. Thank bạn Justin ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Keep holding on Justin. Keep holding on beliebers. We started this journey with Justin and this journey will last forever. ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
էհɑէ 18 վҽɑɾ օӀժ ҍօվ ահօ հɑʂ էօղʂ օƒ ʂաɑց ìʂ ʍվ աօɾӀժ❤ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“I'm never giving up on my fans. I just hope they don't give up on me.”
— Justin Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
shαwtч mαnє. jαsσn mccαnn. jαsσn dєєps. sєх pαnthєr. вustín jíєвєr. purplє nínjα. whαtєvєr wє cαll hím, hє's stíll σur sαmє sєхч cαnαdíαn. ❥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
This is #SwaggyNerd's world. You're just living in it, Swag hoặc die. ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
If i step out of my line, my mom is like 'go back you're my kid, you're not Justin Bieber to me' - Justin Bieber. ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
the kid who changed my life, kidrauhl. ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Once Kidrauhl, Always Kidrauhl ♥ Justin Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“what would i do without my fans!!” - Justin ♥
đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
[̲̅J̲̅][̲̅u̲̅][̲̅s̲̅][̲̅t̲̅][̲̅i̲̅][̲̅n̲̅] [̲̅B̲̅][̲̅i̲̅][̲̅e̲̅][̲̅b̲̅][̲̅e̲̅][̲̅r̲̅] ♥(вє·ℓιєв·єя) ησυη; α ¢σммιттє∂ & ѕυρρσятινє ƒαη σƒ נυѕтιη вιєвєя. вєℓιєвєяѕ ¢αη вє яє¢σgηιzє∂ ву тнєιя σвѕєѕѕιση & ραѕѕιση ƒσя נυѕтιη ♥ đã đăng hơn một năm qua
Booters1111 đã đưa ý kiến …
I HATE THE GAYFAG FUKIN LOSER đã đăng hơn một năm qua
shawneem123 đã bình luận…
bạn REALLY NEED TO STOP CUSING LITTLE KID hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
go away then bạn dafty hơn một năm qua
imaginebieber đã bình luận…
Get Mất tích off this page before I cú đấm in 2 tiếp theo week u bum hơn một năm qua
Booters1111 đã bình luận…
oh do u know where I like come try my bạn fuckin gay đít, mông, ass whimp ill beat the shit out of you. hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is my umbrella on a rainy ngày ☂ my shining ngôi sao on a cloudy night ☆ and my light at the end of the tunnel. ☼ đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
Awe :) hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Same hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Pattie Mallette is my mom, I have 19 million sisters and brothers, Justin Bieber is my boyfriend. đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
"It's raining, it's pouring, J Bieber is touring. He's souring high, yeah he's so fly, yeah Justin Bieber is my guy." đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Why say "Justin Bieber is hot" when the words "Justin Bieber" and "hot" mean the same thing? đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
On Twitter: "Justin is so fucking hot. My ovaries. Fuck me Justin." Real life: "Justin Bieber is so amazing. He is my inspiration. " đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Boy: Justin Bieber is only famous for his looks. Belieber: Good! Step one is admitting he has looks that you'll never have. đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
I tình yêu how Justin Bieber is spending quality time with family during Easter. He needs a break, he works so hard for us already đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Asking a Belieber what their favourite Bieber song is, is like asking Rebecca Black what ghế, chỗ ngồi should she take. It's really hard to decide. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Haha hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
If I was president, I would be like: "From here on, Justin Drew Bieber is forbidden to wear clothes đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Bieber Is Flawless ♥ đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
"Justin Bieber is gay" Bitch, bạn spelt sexy wrong. đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
"Justin Bieber" is googled thêm than "Jesus". đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
#bieberfact; Katy Perry once đã đưa ý kiến Justin Bieber is every girl's teenage dream. đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
"Little Monsters: "Justin Bieber is a mistake" Lady Gaga: "God makes no mistake" BURN. Bashed bởi your own idol. đã đăng hơn một năm qua
laugh
EMB42 đã đưa ý kiến …
listening to down to earth đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
tình yêu that song hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Please never lose your smile.♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I don't wanna blink, cause im afraid to miss even a một giây of your cuteness ♥ đã đăng hơn một năm qua
ladybuggg đã đưa ý kiến …
Hi
đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
If Justin was a burger at McDonald's he'd be the McSexy! ;D♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Yes he would!:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Selena is Justin's girlfriend? its okay! But, he say he will marry a Beliebers, so we still have a chance ♥ x đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã bình luận…
soo trueeeee hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) yey.haha hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“No, I’m not gonna do that to somebody! I tình yêu Justin. I would never do that to him and I’m not really that girl that’s like, ‘I’m gonna get him! I’m gonna get him back!’ … cause he’s too smart. I’d never be able to punk him. Like, he’d figure it out, then turn the tables on me and then it would be Justin: two, Taylor: zero.” – Taylor nhanh, swift on being Punk'd bởi Justin Bieber ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Haha!:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“No, we just went down there to have a look around at his recording stuff and he invited us down to have a listen to his album. He’s a nice guy and we had a good [listen] to the album, but I don’t think there’s any collaboration in the cards.” – Liam Payne of One Direction on Justin Bieber collaboration ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:( hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
ikr :( if they did a song together , it would've been amazing hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Agreed with bạn hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“One of my favourites [on the album] is called ‘As Long As bạn tình yêu Me’” đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Cute hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
“My những người hâm mộ are always up for supporting a great cause. It’s one of the things I’m most proud of as an entertainer. I hope they see ‘Bully’ with their Những người bạn and help start the conversation so we can end bullying.” đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
hơn một năm qua
yourz_4eva đã đưa ý kiến …
xin chào justin...hv a nice day.....love u alwz..... đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin: "My những người hâm mộ are everything for me" đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin hates math. #bieberfact đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
I hate maths hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin doesn't like girls that smoke. #bieberfact đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Luckily i dont smoke hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Saying "I hate Justin Bieber" to me is like saying "Hi, can bạn please slap me in the face" no belieber wants to hear that never ! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Agreed with this hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is so hot. I know i'm right. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
bạn are defo right! hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is like Google, he is everything I've been searching for.♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
*At Justin's concert* Fan: "Justin Bieber is so Hot!!!" Belieber: "OMFG. I'M BREATHING THE SAME AIR AS HIM!!!" đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Beliebers are not normal. Well, how can we be normal when our idol is Justin Drew Bieber? đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
The reason why Justin Bieber never hosted an award hiển thị is because then he’d always be like “And the winner is…. ohhh it’s me. Again. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
He is my idol because he deserves to be one. ♥
Modest. Honest. Cute. Lovable. Adorable. Caringg. Concerned. Just so bloody perfect! ;* ♥ đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is the best I never had ♥ đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Me: MOM U HAVE NO IDEA WHAT JUST HAPPENED! Mom: Is it about Justin Bieber? Me: ..... Maybe..... Mom: NO!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I Was Told To Follow My Dreams, So I followed Justin Bieber on Twitter đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Haha thats what i done hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Boy in my class:"Justin Bieber is gay!" Girl plays Never Say Never "Oh this song is amazing!! Let it play!!" đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Hater: "You're ugly"! Me: Whatever. Hater: "Justin Bieber is gay!".. Police: So, she just tripped and fell out of the window? Me: YES! đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
*Jazmyn Bieber at school.* Girl: "Like OMG, my brother is the captain of the football team." Jazzy: "My brother is Justin Bieber." đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Mother 1: My son is a doctor. Mother 2: My son is a lawyer. Pattie: My son is Justin Bieber. BUUUURN. đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
This is Bieber's World. Anything that's not Bieber, DIES!! đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
'My boyfriend is a model'' ''My boyfriend is a drummer'' ''My boyfriend is Justin Bieber'' *silence* đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Bieber is the youngest male artist to hàng đầu, đầu trang the Billboard U.S. 200 chart since 1963 đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Hannah Montana: "Nobody is perf-" Justin: "Hello, my name is Justin Bieber. Nice to meet you." đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
The awkward moment when your changing and your Justin Bieber poster is staring at you.... đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
"Justin Bieber is the first Instagram user to reach 1 million followers." THATS MY BBY. đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Meeting Justin Bieber is like one of the best things that can ever happen in my life! đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Selena: "Who says ur not perfect?", Miley: "Nobody's perfect", Me: "Justin Bieber is perfect", P!nk: "Fuckin' perfect"☻♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
Justin Drew Bieber is not just a name. Purple is not just a color. Canada is not just a country & never say never is not just a phrase ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
ღ Forever Beliebing ღ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Forever a belieber!:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
On March 1, 1994, at 12:56 a.m. on a Tuesday, a little boy was born in Canada. That boy grew up to inspire millions and became my hero my tình yêu my life my world and my dream ♥ đã đăng hơn một năm qua
Bieberfusion đã đưa ý kiến …
hes Cute♥ đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
the cutest ♥ hơn một năm qua
Bieberfusion đã bình luận…
Yep hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Hes sexy now!:) hơn một năm qua
BeckyFrags đã đưa ý kiến …
Hi All - I'm currently looking for the Ultimate những người hâm mộ - so if bạn follow one hoặc thêm celebs ... would wait for hours to see them ... know everything there is to know about them then please get in touch via info@chocolatemedia.tv Cheers Becky
đã đăng hơn một năm qua
angelbell619 đã đưa ý kiến …
please tham gia my clubs

link

link đã đăng hơn một năm qua
LoveLifeForever đã đưa ý kiến …
I totally tình yêu the new song Boyfriend. <3 đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Same!:) Its amazing hơn một năm qua
cutiepitudie đã bình luận…
i tình yêu it as well hơn một năm qua
tahliarose2002 đã bình luận…
i ove that song hơn một năm qua
destiny543 đã đưa ý kiến …
xin chào JB đã đăng hơn một năm qua
destiny543 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
ChattyGirl101 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
destiny543 đã bình luận…
u7 a boy hơn một năm qua
dokla đã bình luận…
tình yêu your âm nhạc jb hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Perfect Is Just A Word, Justin Bieber Gives It A Meaning đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Agreed totally hơn một năm qua
cutiepitudie đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
‎"Justin Bieber. bạn laugh at his voice; he laughs at your bank account." Hahahhahaa! đã đăng hơn một năm qua
ImUnbroken đã bình luận…
Hahaha that's awesome hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I am married to Justin Bieber, Be jealous. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Well same...:O hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I like Justin Bieber do bạn ;) ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Nope i dont like justin bieber.i tình yêu HIM!:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I live in United States Of Biebs. yep bitch, be jealous. đã đăng hơn một năm qua
LoveLifeForever đã bình luận…
Omg...hahah. sooo Jealous. hahah I'ma use that. ^,,^ hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
I live there aswell!;) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
‎"Recycled Belieber" Pffttt.... All bạn are is a girl who ditched Justin for One Direction. đã đăng hơn một năm qua
LoveLifeForever đã bình luận…
I like both...but Justin can Baby baby baby OHH! all he wants with me. LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Haha belieber forever.I am a directioner but nothing will ever take over as me being a belieber!! hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin's hair was a test.
Selena was a test.
Believe will be a test. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Usher says that him and Justin duet on two songs on Justin's new album "Believe". The two songs are "Believe" and "Looking 4 Myself"!! Can't wait! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Cant waiiittt hơn một năm qua
nemaway đã bình luận…
justin bieber if bạn come to my b-day 4-28-12 i will tình yêu my life agin call 3042405383 hơn một năm qua