Justin Bieber Wall

Next

hiển thị các bài viết 1941-1950 của 19452

katie24u đã đưa ý kiến …
y even ask tht Q?.....y did we even tham gia this club if we dont luv him? đã đăng hơn một năm qua
ja-ja đã bình luận…
r hơn một năm qua
leahlicious đã bình luận…
xin chào tly lv ur âm nhạc u rck man!! hơn một năm qua
stephaniegue đã bình luận…
ya i đã đưa ý kiến that hơn một năm qua
kiss
1234lexi đã đưa ý kiến …
bình luận if u think dat justin bieber is hott
đã đăng hơn một năm qua
JBluvr2 đã bình luận…
he's soo hot! <3 hơn một năm qua
courtney52102 đã bình luận…
So Freakinn Hot!! hơn một năm qua
cocofab đã bình luận…
i know hơn một năm qua
hmmm
justinbieber57 đã đưa ý kiến …
I am confused đã đăng hơn một năm qua
hmmm
justinbieber57 đã đưa ý kiến …
Is it just my computer hoặc did fanpop change đã đăng hơn một năm qua
JBluvr2 đã bình luận…
no, it changed... hơn một năm qua
ali10 đã bình luận…
I DONT CARE ABOUT IT HE IS SO CUTE hơn một năm qua
MarylovesSelena đã bình luận…
Me too :( hơn một năm qua
heart
SabrinaLentini đã đưa ý kiến …
check out my new video, dedicated to Justin Bieber
link đã đăng hơn một năm qua
1234lexi đã bình luận…
kk,i will hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
kiss
spongebob-buddy đã đưa ý kiến …
i tình yêu u soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooomuch justin
i got the bieber fever đã đăng hơn một năm qua
blush
vamp2wolfgirl2 đã đưa ý kiến …
I LIKE THIS WHOLE NEW THING .. ITS LIKE Facebook .. AWSOME .. I DONT tình yêu U JUSTIN .. :P BUT UR A GREAT GUY .. :D đã đăng hơn một năm qua
showgirl_301 đã bình luận…
how do u not like justin bieber??????? :) hơn một năm qua
vamp2wolfgirl2 đã bình luận…
CAUSE .. HIS NOT ALL THT .. BUT I ASURE U .. HIS AWSOME DUDE .. :P hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
jessicbanks448 đã bình luận…
i dont like him hơn một năm qua
spongebob-buddy đã đưa ý kiến …
i tình yêu u justin !!!! đã đăng hơn một năm qua
babygrimes đã bình luận…
i tình yêu justin a lot to so hahahahahahahahahaha hơn một năm qua
kiss
kaytieyates96 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn sooooooooooooooo much Justin Bieber!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
babygyrl13 đã bình luận…
KEWL hơn một năm qua
MOLLYMAYJR đã bình luận…
ewww who wants the BEVER FEVER???? :P hơn một năm qua
BieberLover17 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Justin Drew Bieber u are so cute please write me back on my tường đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
heart
kamyra12 đã đưa ý kiến …
i tình yêu u justin and u have the most beauitful smile ever!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
kamyra12 đã bình luận…
thx u hơn một năm qua
heart
jolenLOVE đã đưa ý kiến …
justin bieber is so cooool đã đăng hơn một năm qua
kamyra12 đã bình luận…
i know right hơn một năm qua
Tinkerbell2000 đã bình luận…
i tình yêu bạn justin and u have fabulious smile hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
omeisha đã đưa ý kiến …
your songs are cool .but how do bạn take the popperotsize đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
omeisha đã đưa ý kiến …
I tình yêu the song bạn and jaden did. đã đăng hơn một năm qua
kamyra12 đã bình luận…
never say never hơn một năm qua
fan121198 đã đưa ý kiến …
jb rocks when is his tiếp theo cd coming out
đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
fan121198 đã bình luận…
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa i would tình yêu to sighn up hơn một năm qua
biebers_girl112 đã đưa ý kiến …
xin chào me and my friend are using 1 acc. i really <3 to see bạn at 1 of your buổi hòa nhạc and hold ya <3 me and bạn đã đăng hơn một năm qua
anniemac1 đã bình luận…
sorry justin i thought bạn were kyliejenner saide to bạn um .... fyir u tình yêu a 10 năm old and this isnt a câu hỏi so go on baby and no kissihg hơn một năm qua
marogreece đã bình luận…
justin i am maro from greece i have bạn friend on Youtube my name(jub4ever) i want to met bạn but i can't cause i am from greece and bạn hav not a buổi hòa nhạc on greece.my Những người bạn are crazy for bạn and i am one of bạn 're biggest người hâm mộ hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
bieberishott đã đưa ý kiến …
ok let me just say this i think justin bieber is hot but i dont tình yêu him like all u idiots out there cos theres no point in saying oh justin i luv u oh justin i want 2 meet u and Kiss u well sorry girls its neva gonna happen cos theres 2 many girls out there that tình yêu him and u hardly exspext him 2 ngày u all now do u???? đã đăng hơn một năm qua
singingqueen411 đã bình luận…
just "never say never"(: hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
biebers_girl112 đã đưa ý kiến …
hi justin bieber ijust want to see bạn at your buổi hòa nhạc and come to your place and hug bạn and Kiss bạn at your lip and go out with bạn at your buổi hòa nhạc tình yêu miranda đã đăng hơn một năm qua
bieberishott đã bình luận…
hes not gonna answer u u know! hơn một năm qua
kamyra12 đã bình luận…
right hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
biebers_girl112 đã đưa ý kiến …
i just wish i could see him đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
heart
MarylovesSelena đã đưa ý kiến …
xin chào Justin,how are you?I tình yêu bạn soooo much.Ur awesome! đã đăng hơn một năm qua
J_J_D_L_B_3_xx đã đưa ý kiến …
We tình yêu bạn so much Justin and New Zealand is wanderin when bạn gona come and visit us mayb have a buổi hòa nhạc ppplease come we are misin bạn so much & we wont push ur mum over hoặc ruin ur best clothes promise we need bạn please xxx <3 đã đăng hơn một năm qua
CB4evaGiggles đã bình luận…
haha, nice one hơn một năm qua
15yrjustin đã bình luận…
Lol!! hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
kiss
linisss đã đưa ý kiến …
We tình yêu u and need u in Macedonia <3 đã đăng hơn một năm qua
khatorse đã bình luận…
hi justine how are you? hơn một năm qua
Justindbieber10 đã bình luận…
Im doin fine. I wanna say hi. hơn một năm qua
linisss đã bình luận…
So Hiii sweetie! That post has rhyme, it's amazing LOL – Liên minh huyền thoại :))) hơn một năm qua
sasyunicorn33 đã đưa ý kiến …
J.B. PLEASE come to 312 37 st 104 đã đăng hơn một năm qua
Justindbieber10 đã bình luận…
Hi guys its justin hơn một năm qua
jdblover777 đã bình luận…
whts up? hơn một năm qua
smile
raffaella1996 đã đưa ý kiến …
plz jb com to Luân Đôn i have been to your connset đã đăng hơn một năm qua
sasyunicorn33 đã bình luận…
thats pathtic hơn một năm qua
bieberishott đã bình luận…
ur just wasteing ur time! hơn một năm qua
raffaella1996 đã bình luận…
ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
raffaella1996 đã bình luận…
bạn face is waste of time hơn một năm qua
Suwoop đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
lesliejb đã đưa ý kiến …
i tình yêu U JB!!!!!!!!!come to atlanta please đã đăng hơn một năm qua
sasyunicorn33 đã bình luận…
hes mine hơn một năm qua
MarylovesSelena đã bình luận…
Shut up sasyunicorn!The truth is that...hes mine hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
smirk
shenali đã đưa ý kiến …
hi JB đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
blush
raffaella1996 đã đưa ý kiến …
xin chào jb are u ok ,i luv so thêm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đã đăng hơn một năm qua
realene đã đưa ý kiến …
lol... justin bieber is hott!! đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
heart
j-bieberfan_01 đã đưa ý kiến …
justin drew bieber is tha hottest singer EVA!!! ily 4eva come visit texas đã đăng hơn một năm qua
delaluz đã bình luận…
girrrl!!!!! he isss!!!!!! on november 6 at 7:00..........: ) iwant to go to his buổi hòa nhạc thats why im saving monneeyy!!!!!!!!! iiiiiiii loove u justin drew bieber!!!!~~~~4 (EVA)!!!!!~~~~~~i tình yêu u justin bieber!!!!!!!!! hơn một năm qua
raffaella1996 đã bình luận…
xin chào jb come to loundon i have never meet bạn berfore hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
tess53605 đã đưa ý kiến …
justin bieber come to helena montana đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
tess53605 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn justin bieber bạn are bạn hot!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
realene đã bình luận…
xin chào can u help me i dont get this i want to play sims but i dont know how?? hơn một năm qua
Suwoop đã bình luận…
link hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
singingqueen411 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn JUSTIN!! đã đăng hơn một năm qua
monkey
chonny đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber! he is amazing! just needed to get that out.... and i really like monkeys. đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
biebercutie1 đã đưa ý kiến …
justin bieber is the best singer ever, and he is super cute đã đăng hơn một năm qua
melchex đã bình luận…
u got that right! hơn một năm qua
JBLUVER234 đã bình luận…
U CAN SAY THAT AGAIN hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
biebercutie1 đã bình luận…
ok thanxs hơn một năm qua
maggiemay4295 đã đưa ý kiến …
justin bieber is smoken HOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
biebercutie1 đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
raffaella1996 đã bình luận…
i think so too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
heart
luv13212 đã đưa ý kiến …
I LUV JUSTIN BIEBER!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
biebercutie1 đã bình luận…
who doesnt hơn một năm qua
luv13212 đã bình luận…
HATERS DONT!!!!!!!!!!!!!!!!!BUT WHO CARES WHAT HATES THINK I SURE DONT!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
luv13212 đã bình luận…
thanks for the details hơn một năm qua
singingqueen411 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Justin!!! <3 your amazing and inspire me everyday to "never say never" to my dream of become a singer! Thanks sooo muchh! đã đăng hơn một năm qua
cjrox1999 đã đưa ý kiến …
hi i luv u and ur âm nhạc pez email me đã đăng hơn một năm qua
showgirl_301 đã bình luận…
i hate pie!! :) hơn một năm qua
cjrox1999 đã bình luận…
oh hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
DOBLEWIDE đã đưa ý kiến …
I tình yêu U!!!!!! U R SOOOOOOOOO CUTE!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
buria_11 đã đưa ý kiến …
OMG loving Never say Never with Jayden Smith. JB is soooooooooo mad. I tình yêu him................ :) đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
sweetandhot98 đã đưa ý kiến …
he is soooooooo hooooott ther is no one well hait him he is the word pig teen ngôi sao he is evrey girls drim tình yêu u jb đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
IsadoraOsserman đã đưa ý kiến …
remember me?! i'm that one that đã đưa ý kiến " some girls think bạn are a prince of a fairytale but for me it is thêm than just a fairytale it is a dream and bạn are the only prince of my dreams " l put on your twitter maybe bạn didn't see yet but it is okay ! kisses isadora osserman đã đăng hơn một năm qua
alexishilbert đã bình luận…
justin bạn are the hotties boy ever i tình yêu bạn bạn are the best singer in the world justin bieber is the best person in the world hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
bubuls41882 đã đưa ý kiến …
omg bieber i tình yêu u sooo much i got 173 posters of u and shirts and a giường spread jk i wish but other than that i tình yêu u justin đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
lovebug251908 đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber i am his #1 người hâm mộ i have 47 posters of him đã đăng hơn một năm qua
bubuls41882 đã bình luận…
so i have 173 posters of him hơn một năm qua
sweetandhot98 đã bình luận…
well u r not the onley 1 người hâm mộ evrey one is a người hâm mộ of him hơn một năm qua
Naazneepretty22 đã bình luận…
PLZ PEOPLE DONT FIGHT JUSTIN BIEBER IS FOR EVERYONE!!! hơn một năm qua
PeaceLoveBelieb đã đưa ý kiến …
Justin bieber is my tình yêu <3 đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
JoeJGirl1994 đã bình luận…
mine too ! hơn một năm qua
PeaceLoveBelieb đã bình luận…
Yayyy! hơn một năm qua
ILOVEUJB2010 đã đưa ý kiến …
justin bieber i tình yêu u
đã đăng hơn một năm qua
justin883 đã bình luận…
U already dated him. Why did u guys breakup?????? hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
heart
JoeJGirl1994 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Justin with all my heart!!! =}
<. 3 đã đăng hơn một năm qua
heart
JBluvr2 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Justin! With most of my heart! :D đã đăng hơn một năm qua
heart
iloveyoujustinb đã đưa ý kiến …
I tình yêu JUSTIN!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
CB4evaGiggles đã bình luận…
ikr! hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
ILOVEUJB2010 đã đưa ý kiến …
i tình yêu u jb
đã đăng hơn một năm qua
CB4evaGiggles đã bình luận…
lol, so do i! hơn một năm qua
justin883 đã bình luận…
We all do and u already had ur chance hơn một năm qua
iris đã đưa ý kiến …
Justin and Ludacris... interesting combo! đã đăng hơn một năm qua
luvmehmika đã bình luận…
Attention bieber những người hâm mộ i kno a way yuu culd win a chance to meet Justin Bieber and attend his buổi hòa nhạc in Toronto Canada for yuu and 3 other people all expense paid round trip:)it doesn't matter where yuu live and v.i.p tickets -->linkjust sign up spread post this link to all yuur friend and good luck hơn một năm qua
TinyJellyfish đã bình luận…
I tình yêu bạn justin bạn rox i hope bạn ger to meet me thank bạn so much what youhave done with everything your my role model and i always wanted to be a vet and your making me believe thay freams do come true tình yêu you! !!!!!!!!!!! hơn một năm qua