Justin Bieber Wall

hiển thị các bài viết 1811-1820 của 19452

29michele76jim đã đưa ý kiến …
JUSTIN I LLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEE UUUUUUUUUUUUUUUUU WILL bạn MARRIE ME PPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEEEAAAAAAASSSSSSEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
shanna015178 đã đưa ý kiến …
can u people please be on my wall. đã đăng hơn một năm qua
smile
iheartjdb1616 đã đưa ý kiến …
will u come visit me hoặc come to my school???????? i <3 uuuu
đã đăng hơn một năm qua
Prettygirldee đã đưa ý kiến …
I WOUID đã đăng hơn một năm qua
Prettygirldee đã đưa ý kiến …
I tình yêu u this is zyon her sister đã đăng hơn một năm qua
CBfannatic đã đưa ý kiến …
Oh my gosh I tình yêu JB. But Cristian is better :) đã đăng hơn một năm qua
Hippygirl369 đã đưa ý kiến …
I luv him so much!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Lilkimi đã đưa ý kiến …
I THINK JUSTIN BIEBER IS REALY HOTTTTTTTTT TOO đã đăng hơn một năm qua
iheartjdb1616 đã bình luận…
me toooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Lilkimi đã bình luận…
i know right super super hot hơn một năm qua
wifey20 đã đưa ý kiến …
I think Justin Bieber is sooooooooooooooooooooooooooooo hot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Lilkimi đã bình luận…
I THINK THAT JUSTIN BIEBER IS SOOOOOOOO HOT TOO hơn một năm qua
iheartjdb1616 đã bình luận…
I THINK HES HOTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
heart
iheartjdb1616 đã đưa ý kiến …
I think Justin Bieber is soooooooooooo cute!!!!!!!!!!!!!! i <3 him soooooooo much....... đã đăng hơn một năm qua
elenaheart6 đã đưa ý kiến …
oh yeah and follow me on twitter elenajbgirl đã đăng hơn một năm qua
elenaheart6 đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay justin please come to croatia i am your biggest người hâm mộ ever and 4ever tình yêu u <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
Oumal đã đưa ý kiến …
plz Come on the X-factor and preomf for us đã đăng hơn một năm qua
taylore98jb đã bình luận…
haha i wish he would cone too my trang chủ town!! hơn một năm qua
nomuka đã đưa ý kiến …

justin if u r đọc take it nomuka_1007@yahoo.com đã đăng hơn một năm qua
nomuka đã đưa ý kiến …
justin if u r đọc take it nomuka_1007@yahoo.com đã đăng hơn một năm qua
taylore98jb đã bình luận…
somebody is going toolike stalk bạn now!!!! not me.., that is just creepy!! hơn một năm qua
nomuka đã bình luận…
i know it wasnt me its my sis hacking hơn một năm qua
fara_sarah_12 đã đưa ý kiến …
justin bieber please come to the philippines!!! we will wait for you! đã đăng hơn một năm qua
angry
JR13 đã đưa ý kiến …
i have to listen to his songs every ngày because my sister loves him! i hate him so much that when i here him i want to puke!!!!! đã đăng hơn một năm qua
diane12 đã bình luận…
how can u eva say somthing like that ?????? hơn một năm qua
JR13 đã bình luận…
easy he's U.G.L.Y hơn một năm qua
JR13 đã bình luận…
me too!! hơn một năm qua
UmOkayThen đã đưa ý kiến …
Heyy, okay...BYE! đã đăng hơn một năm qua
freshwind đã đưa ý kiến …
;p
đã đăng hơn một năm qua
heart
MADDY307 đã đưa ý kiến …
i listen 2 his songs everyday!!!! cuz his so hot!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
mahoganyLoveJB đã đưa ý kiến …
I LLOOVVEE HIM SSOO MMUUCCHH , HE IISS SSSOOO DDAMMN SSEEXXYY đã đăng hơn một năm qua
cleo-mermaid đã bình luận…
ikr!!!!!!!! hơn một năm qua
kadijah123 đã bình luận…
stop lieing please crazy me hơn một năm qua
mahoganyLoveJB đã bình luận…
no neiter one of us hơn một năm qua
smexygirl1 đã đưa ý kiến …
I LUV JUSTIN SUP JUSTIN !!!!=3 đã đăng hơn một năm qua
Mandydoodle đã bình luận…
me to!:) hơn một năm qua
elawr đã đưa ý kiến …
tis ur boy elawr follow me on twitter.com my name is dogsteel đã đăng hơn một năm qua
JaszMinaeSmith đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
heart
JBluvr2 đã đưa ý kiến …
I got his book! <333 đã đăng hơn một năm qua
diane12 đã bình luận…
what book? hơn một năm qua
JBluvr2 đã bình luận…
The book he wrote hơn một năm qua
iheartjdb1616 đã bình luận…
I GOT IT YESTERDAY hơn một năm qua
maddy_29 đã bình luận…
o for real smiley face hơn một năm qua
kiss
jblover4400 đã đưa ý kiến …
Justin I tình yêu u like hek dude I have 42 pics of u đã đăng hơn một năm qua
lookcat đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn justin will bạn be my boyfriend? đã đăng hơn một năm qua
Dasiy123 đã đưa ý kiến …
Justin beiber is the most hotttttttttttttt guy in the whole world!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

write back Justin bieber đã đăng hơn một năm qua
jblover4400 đã bình luận…
i kno i agree with giống cúc, daisy 123 hơn một năm qua
kamilaroza4 đã đưa ý kiến …
jb if bạn are đọc this plese write back đã đăng hơn một năm qua
-crazy- đã đưa ý kiến …
I tình yêu u ;****** <33333333333333333333333333333 . đã đăng hơn một năm qua
K1fan đã bình luận…
i tình yêu justin bieber soooooooooooo much!!!!!!he will de mine hơn một năm qua
wink
mickeylah đã đưa ý kiến …
digo lo mizmiitolw jb te amo !!!!!y te siga mando cada dia qe paza ...my loving i lov3 u y lo sabes loqe pasA ES QE no soY La unki , poe esito no me conoces pero yo muY PERFECTAmete A TI đã đăng hơn một năm qua
crystalangle đã đưa ý kiến …
justinbieber đã đăng hơn một năm qua
wink
minnie1 đã đưa ý kiến …
iluv u justin i luv ur new song u smile that really did make me smile đã đăng hơn một năm qua
heart
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
I tình yêu JUSTIN<3 đã đăng hơn một năm qua
fred1996 đã bình luận…
i tình yêu him two i want to marry him hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
lol:)♥ hơn một năm qua
jessica21blair đã bình luận…
hmh...marrying him is impossible... hơn một năm qua
iheartjdb1616 đã bình luận…
i want to marry him thêm than fred1996 hơn một năm qua
jbiebs22 đã đưa ý kiến …
i tim, trái tim justin bieber. he is amazing! đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
ikr! yes he is amazing! ;) hơn một năm qua
jbieberluver94 đã bình luận…
oh yeah hơn một năm qua
courtney-2 đã đưa ý kiến …
please talk to me đã đăng hơn một năm qua
r222 đã bình luận…
HEHE hơn một năm qua
heart
courtney-2 đã đưa ý kiến …
xin chào JUSTIN please write to me i tình yêu u sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much x0x0x0x0x0x0x đã đăng hơn một năm qua
big smile
SmileBieberlove đã đưa ý kiến …
OMG! my boyfriend is also named Justin,Justin Bieber đã đăng hơn một năm qua
courtney-2 đã bình luận…
COOL hơn một năm qua
jbiebs22 đã bình luận…
thats crazy. LOL – Liên minh huyền thoại LOL – Liên minh huyền thoại LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
JoeJGirl1994 đã bình luận…
MINE TOO OMG! ;) hơn một năm qua
SmileBieberlove đã bình luận…
haha hơn một năm qua
cezzy đã đưa ý kiến …
The only i lyk is his songz butttttt urrrrrrrrrrrrrrrr he ugly so i don't knw y every 1's lyk OMG HE MY BOYFRIEND,IVE HAD SEX WITH AND GETTIN MARRIED 2 HIM AND THEN some one else goes "no im his girlfriend and im gettin married to him 2 morrow" it is just soooooo annoying y don't u fuckin grow up and stop fuckin actin so immmature soooooooooooo guess wat girlz he gt a girlfriend nowzzzzzzzzzzzz so that burst ur bubble:D So plz bình luận lets c wat u gt 2 say about it then???? đã đăng hơn một năm qua
xXhottieeXx đã bình luận…
I agree! hơn một năm qua
cezzy đã bình luận…
yay sum 1 agrees :) hơn một năm qua
sshannahmontana đã bình luận…
me too but i like him too because he is so so cute hơn một năm qua
r222 đã đưa ý kiến …
i adore u jb ur soo hot đã đăng hơn một năm qua
courtney-2 đã bình luận…
YA HE IS hơn một năm qua
r222 đã bình luận…
i know hơn một năm qua
j1010 đã bình luận…
true :) hơn một năm qua
heart
justinbieberisc đã đưa ý kiến …
I Justin BIEBR đã đăng hơn một năm qua
justinbieberisc đã bình luận…
OK THIZ ME N I WANNA SAY IT MEANT TO SAY I tình yêu hơn một năm qua
heart
keneisha đã đưa ý kiến …
tình yêu u justin đã đăng hơn một năm qua
bieberfan223 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn justin bieber! bạn rock my world! đã đăng hơn một năm qua
bieberfan7777 đã đưa ý kiến …
meghann r u eva on this site need to talk 2 u now plez
:(:(:(:(:(:(:(:(:(
đã đăng hơn một năm qua
bieberfan7777 đã đưa ý kiến …
xin chào its bieberfan7777 yey i really need some Những người bạn on here cus i am new anone want to be Những người bạn lolxxx đã đăng hơn một năm qua
sad
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
OMG...0:
JUSTIN BIEBER HAS A GIRLFRIEND?): đã đăng hơn một năm qua
bieberfan7777 đã bình luận…
xin chào do u want to be Những người bạn so sad he has a girlfriend :( hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
okaay:) +ikr]: hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
im online noow:LL hơn một năm qua
heart
applestar đã đưa ý kiến …
i tình yêu your v0ice!,. justin bieber!.. đã đăng hơn một năm qua
JoeJGirl1994 đã bình luận…
IKR ITS ANGELIC! hơn một năm qua
kathryna đã đưa ý kiến …
GoodBye HATERS. Kill them all with kindness đã đăng hơn một năm qua
JoeJGirl1994 đã bình luận…
IKR! hơn một năm qua
mariaizabely đã bình luận…
gostoso hơn một năm qua
heart
JoeJGirl1994 đã đưa ý kiến …
i really hate haterz.! on my profile, i'm dealing with one.! she likes the horriblly ugly Robert Pattinson & Kristen Stewart. ughhh.! haterz shouldn't be on here.! đã đăng hơn một năm qua
karla1997 đã đưa ý kiến …
bạn travel alot
đã đăng hơn một năm qua
heart
bgirl13 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại i tình yêu tình yêu u justin đã đăng hơn một năm qua
heart
JBkisses123 đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber so friking much đã đăng hơn một năm qua
heart
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
LOL...in DT me and my mate are making justin bieber tshirts:D♥ đã đăng hơn một năm qua
S8rah đã bình luận…
Oh kool hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
liyah145 đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay JUSTIN HOPE bạn bạn CHAT ME BECAUSE IM A HUGE người hâm mộ OF YOURS bạn ARE SOOOOOO:] HOT AND I tình yêu YOU......... đã đăng hơn một năm qua
GYA77 đã đưa ý kiến …
Break it DOWN DOWN DOWN:
link đã đăng hơn một năm qua
lora08 đã đưa ý kiến …
i lovvvvveeeeeeeee yyyyyyyyyoooooouuuuuuuuuuuu yyour so hhhhhhoooottttt!lllloooooooooooooooovvvvvvvvvve mmmmmmmeeeeeee đã đăng hơn một năm qua
starss89 đã đưa ý kiến …
hi baby lololololol kidding bạn are a cutie,hotie, sweet,hot i tình yêu bạn ssssssssssssssssssssssssssssssssssssooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much i tình yêu bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Mary16 đã đưa ý kiến …
xin chào justin i tình yêu your song never say never
i tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
heart
Mary16 đã đưa ý kiến …
xin chào justin i tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
heart
RnBStar13 đã đưa ý kiến …
én szeretem őt meaning i tình yêu him in Hungarian :) đã đăng hơn một năm qua
misstaha101 đã đưa ý kiến …
xin chào justin when r u coming to Australia? đã đăng hơn một năm qua
angry
girlwonderrobyn đã đưa ý kiến …
DONT tham gia THE CLUB TO SAY bạn HATE HIM!!! đã đăng hơn một năm qua
Jamie38459 đã bình luận…
U must B A real người hâm mộ of him. hơn một năm qua
RnBStar13 đã bình luận…
I agree! hơn một năm qua
I_DONT-KNOW đã bình luận…
xin chào robyn want to know my real name its robyn but my thông tin các nhân says hope coz thats what my gran called me then my freinds call me so yeah hi robyn hơn một năm qua
girlwonderrobyn đã bình luận…
xin chào robyn XD nd wots the point of joinin the club jus to say u h8 him...cause all youll be doin is forcin urself to look at him everytime u come on here!!!! i jus dnt get sum ppl :S hơn một năm qua
zzz
ROXY321 đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay wat r u doin i lub da weekends cause i can sleep in HAHAHA hope u do 2 đã đăng hơn một năm qua
angelic
retno_anindyyo đã đưa ý kiến …
justin when bạn will come to Indonesia? because a lot of bạn những người hâm mộ who want to come..,, :) đã đăng hơn một năm qua
tongue
majooF9T đã đưa ý kiến …
Does he is GAY? =S đã đăng hơn một năm qua
angelic
starss89 đã đưa ý kiến …
I loveyou and hi baby lololol kidding add me as your người hâm mộ plz đã đăng hơn một năm qua
erica123456 đã đưa ý kiến …
i herd that justin was seen kissing a girl in a van đã đăng hơn một năm qua
christain124 đã đưa ý kiến …
ilove justinbieber whoever is đọc this send message back plz đã đăng hơn một năm qua
jamey720 đã bình luận…
I HATE JUSTIN BIEBER BLAH HE MAKES ME BARF hơn một năm qua
fred1996 đã bình luận…
why are bạn stupind hes so cute hơn một năm qua
christain124 đã bình luận…
i know he is so cute hơn một năm qua
surprise
wildfish9 đã đưa ý kiến …
he sooooooo cute !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cnapier đã bình luận…
he is cute. I tình yêu him!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
christain124 đã bình luận…
i know isnt he just so hoot!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
karla1997 đã đưa ý kiến …
were at hawii awsome tiếp theo time take me with yah LOL – Liên minh huyền thoại jk luv yah muah đã đăng hơn một năm qua
bieberme đã đưa ý kiến …
xin chào justin tell victoriaaa to get Mất tích sad chó cái, bitch đã đăng hơn một năm qua
christain124 đã bình luận…
woah u tell him sister hơn một năm qua
smexiigurl đã đưa ý kiến …
u so cute just LOL – Liên minh huyền thoại me + u ima tell u 1 time đã đăng hơn một năm qua
christain124 đã bình luận…
hi <3 hơn một năm qua
lilmrzswagga đã đưa ý kiến …
xin chào justin beiber i tim, trái tim u đã đăng hơn một năm qua
smexiigurl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại yess he so cute girl hơn một năm qua
lilmrzswagga đã bình luận…
yea ikr hes sexy đít, mông, ass hơn một năm qua
boobooo98 đã đưa ý kiến …
hi
đã đăng hơn một năm qua
heart
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
OMG. Just bought Justin Biebers autobiography,, should come tiếp theo week. Im hyper now! đã đăng hơn một năm qua
heart
kunseyrules đã đưa ý kiến …
justin i tình yêu bạn so much and u are a terrific singer and actor and u the best person ever. i tình yêu bạn so much justin! đã đăng hơn một năm qua
mymymelove đã bình luận…
i tình yêu justin to i saw all of his shows in a 500 mile radius of my city hoặc country i swear hơn một năm qua
JustinBieber238 đã đưa ý kiến …
Justin Bieber makes my tim, trái tim race ♥ đã đăng hơn một năm qua
JoeJGirl1994 đã bình luận…
ikr same with me! ;) hơn một năm qua
sing4ever đã đưa ý kiến …
Today is a wierd ngày i have 2 mild swimmers ears in both ears and they hurt like crazy any tips?????????? plzzz add me and tell me what i should to on my page thanks

tình yêu PEACE WORLD gấu trúc đã đăng hơn một năm qua
smile
sing4ever đã đưa ý kiến …
justin please add me im not one of the screaming girls plzzzzz u seam super nice thanks đã đăng hơn một năm qua
heart
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
U SMILE,,
I SMILE. đã đăng hơn một năm qua
Gwineeloves đã đưa ý kiến …
Hi please add me my namee is gwineeloves! lOl đã đăng hơn một năm qua
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
does anyone know when justin biebers tiếp theo buổi hòa nhạc in england is?♥ đã đăng hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
sorry,,, i REALLY want to see him again LOL<3 hơn một năm qua
Gwineeloves đã bình luận…
Hi i am new here! hơn một năm qua
sing4ever đã bình luận…
EVERYON DOES LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
a9un9 đã đưa ý kiến …
hy justin ! goodluck for bạn guys.. u my idol. I'm from indonesia :D đã đăng hơn một năm qua
karla1997 đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay justin im karla and i know u have millions of những người hâm mộ so u wount right back but im just going to point out that ur amazing ur songs are amazing and ur mom seams amazing uh if u have time plz right back realyy have been waiting to meet u hoặc even wright to u but if u dont have time its okay
tình yêu yah....... đã đăng hơn một năm qua
karla1997 đã đưa ý kiến …
had a fun ngày hahaha y am i asking it must be fun being u every ngày đã đăng hơn một năm qua
kylen đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn justin!!!!!!!!! i tình yêu all ur songs! i wish i could meet u so much! and i just dont like u cuz u r a singer. if u want to my school. i would flirt with u every time i c u! lol! me and my bff r talkin bout u right now on th fone! bout how hot u r and how we wish we could meet u!!!!! tình yêu kylen! p.s i am a girl who loves u!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
dbeanapple đã đưa ý kiến …
jb, u rock, tình yêu ur songs, coment bakc!!! đã đăng hơn một năm qua
kyria56 đã đưa ý kiến …
xin chào jb i lve your song every time i'm sad i hallaway listen to your song đã đăng hơn một năm qua
justinisha1416 đã đưa ý kiến …
xin chào justin , please follow me on twitter ! đã đăng hơn một năm qua
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
aint got a care in the world,,
why would i when bạn are here<3.

never let bạn go-justin bieberr:Lx đã đăng hơn một năm qua
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
never let bạn go:)♥ đã đăng hơn một năm qua
HugeBieberFan đã đưa ý kiến …
I just joined today plzz add me??
đã đăng hơn một năm qua
karla1997 đã bình luận…
ill add u hơn một năm qua
justinlove5 đã đưa ý kiến …
justin loves me đã đăng hơn một năm qua
CullenProperty đã đưa ý kiến …
Okkkkkkkkkkkay. Fine... JB isn't that bad... :) đã đăng hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
Told ya so :D hơn một năm qua
CullenProperty đã bình luận…
Ya ya rub it in, Bree. :P hơn một năm qua
CullenProperty đã bình luận…
yaaaa. (: hơn một năm qua
heart
Iznisha99 đã đưa ý kiến …
Cant wait to see Justin Bieber on November 8th!!!!! -screams- đã đăng hơn một năm qua
matt21232 đã bình luận…
really hơn một năm qua
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
Justin Bieber Haters

H.A.T.E.R.S = Having Anger Towards Everyone Reaching Success
đã đăng hơn một năm qua
BieberLoverx đã bình luận…
v true hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
ikr:) hơn một năm qua
michaelking đã bình luận…
i kyaw ko ko hơn một năm qua
JoeySaviour đã đưa ý kiến …
check out the video of Justin Bieber hát 'ONE TIME' over the hàng đầu, đầu trang of Bruno Mars' 'JUST THE WAY bạn ARE' on youtube.... just tìm kiếm justin bieber vs bruno mars. đã đăng hơn một năm qua
midasfans đã đưa ý kiến …
pls i a musician i will like 2 meet justin bieber he is my best i lke him i want him 2 talk 2 me i am a muscian too from nigeria plssssssss dis is my email midasfans@yahoo.com i know he will answer me đã đăng hơn một năm qua
chylla_jester12 đã đưa ý kiến …
tình yêu u chylla đã đăng hơn một năm qua
maddymad đã đưa ý kiến …
maddie + justin bieber =love 4 ever đã đăng hơn một năm qua