trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

heyyyysss do u like this pic i made??? :) ♥

 heyyyysss do u like this pic i made??? :) ♥
*
i dont like it i tình yêu it
tinkerbell2012 posted hơn một năm qua
*
i tình yêu it is so cool
verobety posted hơn một năm qua
*
fanks :) ♥
angel_cake posted hơn một năm qua
*
AR U FIKING SERIOUS
theICON posted hơn một năm qua
 angel_cake posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

prince_luver said:
yeehhhh!i luuuvvv ittt ,its soooo nice
welll done!
<3<3<3
select as best answer
 yeehhhh!i luuuvvv ittt ,its soooo nice welll done! <3<3<3
posted hơn một năm qua 
*
fanks :) ♥
angel_cake posted hơn một năm qua
shaquanta said:
yes yes mah itz dah best!!lolz
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
fanks :) ♥
angel_cake posted hơn một năm qua
Bieber_Luvvaa_x said:
OFC :) x
Ilusfm Justin Bieber ♥
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại ♥ :)
angel_cake posted hơn một năm qua
lodwicka said:
LOV IT CAN U SND IT 2 MY PICS LODWICKA mật khẩu JUSTIN NOT CAPADLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại erm... why dnt u just copy and past it into ur pictures then download it? ;) ♥
angel_cake posted hơn một năm qua
trishanne_xo said:
yees i looove them ! (:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
fanks :) ♥
angel_cake posted hơn một năm qua
next question »