trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

Big fan.... I know we can't send out numbers but I tình yêu bạn so much... 😉😉

910.770.1873
 Taylorcole1993 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

sarabeara said:
ffs Justin doesn't come on here.

Congrats on publicly posting your phone number. Very smart.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »