trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

Is justin married ? 😉

 rinaademi posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

lmreid24 said:
No 😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛💗💗💗💗
select as best answer
posted hơn một năm qua 
jordan54543 said:
not yet i don´t think
select as best answer
posted hơn một năm qua 
23124 said:
No☺
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »