trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

post a pic of justin in buổi hòa nhạc

 01bieber posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

princetonboo said:
jb and my boos mindless behavour
select as best answer
 jb and my boos mindless behavour
posted hơn một năm qua 
CNGLovesJDB said:
Justin in concert, hope bạn like it :D
select as best answer
 Justin in concert, hope bạn like it :D
posted hơn một năm qua 
darkwave said:
mine
select as best answer
 mine
posted hơn một năm qua 
TechiTechn said:
here..........
select as best answer
 here..........
posted hơn một năm qua 
next question »