trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

plz tham gia my club to keep it goin! it's called 'justin bieber songs'

 lois4 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

viridiana20 said:
As much as I luv justin I wud b in ur club
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Selmar said:
i would luv to
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mgrady said:
I will tình yêu to join.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »