trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

how do bạn get a justin bieber bức ảnh

 gabriel03 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

courtdizzle said:
go on Google then press image
select as best answer
posted hơn một năm qua 
brittymay said:
Go to his website hoặc google:)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Rachael-111 said:
I just answered this google.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »