trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

who knows whr jb is kiking off 2011!?! HAPPY NEW năm EVERY BIEBER FAN!!!!!!

 3DIAMONDS posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

pasts said:
i thnk he's gonna visit India.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
babyface22ist said:
idk but ik heis injoyin his self

select as best answer
posted hơn một năm qua 
delincia said:
jutin bieber where do u live
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
He lives in Gorgia...
luvinlife4849 posted hơn một năm qua
Rachael-111 said:
I think he is going to India.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »