trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

Who is JB's yêu thích girl

 angelcatty102 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

emma1105 said:
No Justin Biebers yêu thích girl is:
Beyoné
select as best answer
posted hơn một năm qua 
druiz12 said:
his yêu thích girl is me because im outgoing im sò, ngao, nghêu and i wil do anything he want me to do
select as best answer
posted hơn một năm qua 
dondakin said:
well i would tình yêu to be his fav girl but at the moment he is with selena so i will back off untill they end then i will be all over him
select as best answer
 well i would tình yêu to be his fav girl but at the moment he is with selena so i will back off untill they end then i will be all over him
posted hơn một năm qua 
Rachael-111 said:
Beyoncé
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »