trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

who has heard of the tình yêu story in Youtube how i met justin bieber?

if bạn haven't go to Youtube and type how i met justin bieber and make sure it is made bởi lovetosinglyrics.
 Whatever_126 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

dogie101 said:
i have because he is a hotie!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i tình yêu justi biber becuse ilove him and he is a hotie.
dogie101 posted hơn một năm qua
Rachael-111 said:
I have. Imean who hasnot.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »