trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

Who gave Justin a record deal?

And if bạn know do bạn know their email hoặc phone #?
 singingqueen411 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

vanessaannetay said:
Usher gave justin a record deal and i do have justin's e-mail and phone #
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
can bạn give me them?
singingqueen411 posted hơn một năm qua
shelly_ann said:
Usher raymond
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »