trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

realy 1 to 1 million justin bieber is 7 million =) =) =)

JUSTIN BIEBER IS SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 lonelyeel2 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

Cle-Belle said:
i know he is so dreamy on his CD cover His World 2.0
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »