trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

Who like Justin's performance on the Macy's 4th of July special? If bạn saw it, what did bạn think? Did anybody saw Somebody to tình yêu video?

 mgrady posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

jbsnumber1girl said:
i thought he was hot h-o-t hot
select as best answer
posted hơn một năm qua 
5199 said:
YES

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »