trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

do bạn like me justin bieber?

 kyaira posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

kittycat_96 said:
whywould bạn write this??
do youeven know if he has fanpop.com?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
no he joes out with me summer mcgrath sprend it
justinbswife posted hơn một năm qua
*
he does have a người hâm mộ pop.
jbforme posted hơn một năm qua
next question »