trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

what is justin bieber real number

 teonna08 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

JBluvr2 said:
ok i know his người hâm mộ number is 404-665-3410 and someone told me his real number is 981-273-4654
select as best answer
 ok i know his người hâm mộ number is 404-665-3410 and someone told me his real number is 981-273-4654
posted hơn một năm qua 
*
is that his real #? i want it bad if it is
victora posted hơn một năm qua
next question »