trả lời câu hỏi này

Justin Bieber và Selena Gomez Câu Hỏi

is Justin cute?.

 ajeballs posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber và Selena Gomez Các Câu Trả Lời

Beauty276 said:
He is so cute when he smiles
select as best answer
posted hơn một năm qua 
t-tia2013 said:
Ofcourse he is....!!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
rakeka said:
yes thousend times yes

select as best answer
posted hơn một năm qua 
kamrynmarie13 said:
Yes he is the cutest guy in the world omg yes
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »