John Cleese Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

doubletrouble7 đã đưa ý kiến …
hi john,tori here i tình yêu bạn as archie leech in a cá called wanda bye now! đã đăng cách đây 7 tháng
LibraLady đã đưa ý kiến …
I agree with willikerr27 John Cleese is one of the funniest and sexiest men on earth, i really enjoy watching old Faulty Towers episodes and as a teen in the 1980's I watched a lot of Monty Python, he was here in British Columbia a couple years cách đây doing a stand up hiển thị and I missed it, waaaahhhhhh.....oh well đã đăng hơn một năm qua
codyfan77 đã đưa ý kiến …
Part of the reason on why I joined this club is because both me and John have the same opinion on the meaning of life! đã đăng hơn một năm qua
williekerr27 đã đưa ý kiến …
xin chào there i'm tori i tình yêu john cleese he's so funny and sexy đã đăng hơn một năm qua
heart
Everybodylies94 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday John! :D đã đăng hơn một năm qua
smile
Everybodylies94 đã đưa ý kiến …
The Ministry of Silly Walks <3 đã đăng hơn một năm qua