thêm hình ảnh

John Hình ảnh

thêm video

John Video

tạo phiếu bầu

John Số Phiếu Bầu

chưa có câu hỏi nào được đặt ra bạn hãy là người đầu tiên!
thêm câu hỏi

John Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

John đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

John tường

silverfang97 đã đưa ý kiến …
He was really epic. đã đăng hơn một năm qua
RHCPLuv2013 đã bình luận…
I know, right? hơn một năm qua
smile
silverfang97 đã đưa ý kiến …
The khẩu hiệu of this club is great. John really was awesome! đã đăng hơn một năm qua
crying
silverfang97 đã đưa ý kiến …
Why?! Why did John have to die?! đã đăng hơn một năm qua
mk3 đã bình luận…
True,He was a breve one.. hơn một năm qua
silverfang97 đã bình luận…
Yes. He sacrificed himself to save Reika and Hiro. hơn một năm qua