trả lời câu hỏi này

Jimin (BTS) Câu Hỏi

Post your yêu thích picture of Jimin<3

Each answer gets one prop!

This is my yêu thích picture of Jimin<3
 Post your yêu thích picture of Jimin<3
 LovePanda posted hơn một năm qua
next question »

Jimin (BTS) Các Câu Trả Lời

madzia33 said:
Aww o_o Jimin !! <3
select as best answer
 Aww o_o Jimin !! <3
posted hơn một năm qua 
*
thanks for the answer^^ This is soo cute <3 <3 <3
LovePanda posted hơn một năm qua
*
and his sexy arms *u*
madzia33 posted hơn một năm qua
*
hehe yeah^^
LovePanda posted hơn một năm qua
*
he's sooo cute 😍 :3
DoraRusu posted hơn một năm qua
DoraRusu said:
I like all his các bức ảnh ❤💗 he's very handsome 💖
select as best answer
 I like all his các bức ảnh ❤💗 he's very handsome 💖
posted hơn một năm qua 
*
Thanks for awnsering♡ I tình yêu this pic so much^^♡_♡
LovePanda posted hơn một năm qua
Iamgelatoxx said:
This is my yêu thích of his pic of Jimin xD
select as best answer
 This is my yêu thích of his pic of Jimin xD
posted hơn một năm qua 
next question »