Jim Hawkins Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

opaquemystique đã đưa ý kiến …
Now bạn listen to me, James Hawkins. bạn got the makings of greatness in you, but bạn got to take the helm and chart your own course. Stick to it, no matter the squalls! And when the time comes bạn get the chance to really test the cut of your sails, and hiển thị what you're made of... well, I hope I'm there, catching some of the light coming off bạn that day. ~ John Silver đã đăng hơn một năm qua
Jen_Hawkins đã đưa ý kiến …
Jim Hawkins is my Dream boy <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
RubyLovesDisney đã bình luận…
Same here. Wish I had a boyfriend like Jim hơn một năm qua
ilovepeterpan1 đã đưa ý kiến …
JIM HAWKINS IS THE BEST Disney CHARACTER EVER!!! :D đã đăng hơn một năm qua
RubyLovesDisney đã bình luận…
I totally agree hơn một năm qua
heart
HakunaMatata100 đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn JIMBO!!!!!!!!<3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
sherules712 đã đưa ý kiến …
joined as soon as i found this club. :) đã đăng hơn một năm qua
heart
gemmatickle1993 đã đưa ý kiến …
bạn have to tình yêu him he has thêm then 80 những người hâm mộ now đã đăng hơn một năm qua
Angeelous đã đưa ý kiến …
I tình yêu HIM<3. đã đăng hơn một năm qua
kelseyjayne25 đã đưa ý kiến …
thêm than 40 những người hâm mộ now =) he's so cute and cool and need I go on? đã đăng hơn một năm qua
Straggy đã đưa ý kiến …
JIM ONLY HAS 20 FANS?! What is this blasphemy?! D:< đã đăng hơn một năm qua
sherules712 đã bình luận…
lol, now there are a hundred and twenty. ^_^ hơn một năm qua