hiển thị số diễn đàn 1-24 trên tổng số chủ đề 24 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
WHY DO JOE AND DEMI BELONG TOGETHER?  sarabeara 14 4734 hơn một năm qua
is jemi made 4 each other???  bj13rocks 0 2217 hơn một năm qua
Joe's purity ring is off  toshiba19 5 2534 hơn một năm qua
Jemi các biểu tượng Contest !  vera_love 0 2664 hơn một năm qua
NEW CLUB NEW CLUB!!!  CREDDIECHANNY 3 2322 hơn một năm qua
Thoughts on Demi/Joe breakup  toshiba19 5 1058 hơn một năm qua
4 folded Jemi Poster!  truvu7 0 1246 hơn một năm qua
HELP JOE BEAT NICK ON U_TUBE  jonash12341 0 1037 hơn một năm qua
Joe Jonas and Demi Lovato seen holding hands at Disney world??  XxjemiforeverxX 5 5791 hơn một năm qua
Nurse Demi: Jemi Story  DemiJones 4 2606 hơn một năm qua
demi and joe  alex_15 0 773 hơn một năm qua
Countdown to 1,000 Fans!!!  sarabeara 89 3180 hơn một năm qua
Demi Helps Joe Through a Hard time  pupball567 17 2262 hơn một năm qua
Jemi sleepover?  toshiba19 8 1352 hơn một năm qua
Trace Cyrus broke up with Demi Lovato through a text message?!  Mickeystar89 15 2490 hơn một năm qua
Have u seen Demi's twitter?:(  Gii_Chace 1 1431 hơn một năm qua
"Jomilla" is over!  Mickeystar89 36 2664 hơn một năm qua
Jemi and Kanielle Double date.  DemiJones 0 1071 hơn một năm qua
High School Reunion  DemiJones 0 730 hơn một năm qua
các câu hỏi ch1  izzylovesjemi 1 775 hơn một năm qua
Should we get a new motto?  sarabeara 6 632 hơn một năm qua
Taylor and Joe broke up!  Mickeystar89 12 572 hơn một năm qua
He has a GF already!  Bubbly131 13 801 hơn một năm qua
Flaming Romance?  Jemistry4eva7 6 819 hơn một năm qua