sorry.. but pls click this link for all jemi những người hâm mộ !!!link

 cutiey98 posted hơn một năm qua
next question »

Jemi Các Câu Trả Lời

jemi4life09 said:
I did and I tình yêu the pictures!! Will bạn be adding more?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i found this at demi twitpic
cutiey98 posted hơn một năm qua
JeMiisMyLiFe said:
I tình yêu them!!!
Jemi 4ever <3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
DemiJones said:
I really really liked your pictures.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »