Janet_Jackson Pop Quiz

"See I hear bạn over there talking loud and shit but can bạn B.A.C.K.I.T.U.P. boy, U.P. boy" - which song?
Choose the right answer:
Option A Thinkin' Bout My Ex
Option B dâu, dâu tây Bounce
Option C Velvet Rope
Option D hiển thị Me
 DamitaJoMonroe posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save