trả lời câu hỏi này

James Hetfield Câu Hỏi

Were bạn on flight 1680 from ATL to SFO on Dec 20?

If so I was in 2C
 rwood1943 posted hơn một năm qua
next question »