thêm chủ đề trên diễn đàn

Jacob Black diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 114 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
New Banner & biểu tượng Submittion diễn đàn - CLOSED  flowerdrop 10 2320 hơn một năm qua
Jacob's pack ( please do not read if bạn haven't read breaking dawn)  Sweetpea7s 8 4523 hơn một năm qua
Jacob And Leah?  shakay 4 3729 hơn một năm qua
Having Sex with Jacob Roleplay  LRocks 1 5750 hơn một năm qua
JACOB BLACK HIT bởi LIGHTNING!!!  tawni68 0 2821 hơn một năm qua
When is Jacob Black's birthday?  Labradoodle 30 29230 hơn một năm qua
JACOB HATE!!!!!!!  jacob4ever57 36 5077 hơn một năm qua
I MET TAYLOR LAUTNER  Cappiesgal 9 1980 hơn một năm qua
Countdown to 16 000  Natbr 18 1689 hơn một năm qua
Taylor nhanh, swift breaking Taylor Lautners heart?  Wizard_Heir 3 1632 hơn một năm qua
50 facts about Taylor Lautner & jacob black  twilight102 91 95020 hơn một năm qua
taylor lautner girlfriend??  sha_lautner96 2 5521 hơn một năm qua
Countdown  lottielovejacob 6 1733 hơn một năm qua
if bạn tình yêu taylor lautner  rachel-rathbone 0 1454 hơn một năm qua
The Imprinting Issue: Why Some People dislike Jake's Imprinting  moonlightgirl 38 12479 hơn một năm qua
countdown  lottielovejacob 15 1001 hơn một năm qua
Guess the Quote!  josy_log3 240 9811 hơn một năm qua
Staff Wanted  niya429 0 975 hơn một năm qua
*** Spot Update ***  x-Sophie-Jade-x 17 1750 hơn một năm qua
cutie  loved13 0 1077 hơn một năm qua
jacob haters spotted. lets take them down!  Jacobchic 3 874 hơn một năm qua
what would u do.............  zaray 12 2166 hơn một năm qua
TEAM JACOB  jakelover1025 3 809 hơn một năm qua
Jacob black biểu tượng Contest/  KatiiCullen94 15 2667 hơn một năm qua
Picture Contest !  Twilimpian 8 7309 hơn một năm qua
Jacob's Infinite Playlist =)  mrsblack_1089 9 4110 hơn một năm qua
New Moon ma sói =D  mrsblack_1089 3 1524 hơn một năm qua
Big things in a smalll town returning?  vickyXoXo 0 1001 hơn một năm qua
Jacob Black FanFics?  authenticlove13 2 1337 hơn một năm qua
Taylors hot 1  rAsberrStrarS 1 865 hơn một năm qua
Twilight Halloween Ball  JCFCathy 1 1063 hơn một năm qua
Stephenie really loves Jacob  kctjohnson 15 1184 hơn một năm qua
!!!!!!  Rhianna1 0 700 hơn một năm qua
Whats the deal!!!  Rhianna1 1 723 hơn một năm qua
Jacob Black fansite  niya429 2 845 hơn một năm qua
Why do we tình yêu Taylor?  mrsblack_1089 1 763 hơn một năm qua
would u luv twilight?!?!?!?  8musicgirl 0 476 hơn một năm qua
100 reasons why we tình yêu jacob  r-pattz 38 7874 hơn một năm qua
Be Jacob Black in a RPG  RPGmoony 0 446 hơn một năm qua
jacob trích dẫn  luvutoo 1 4467 hơn một năm qua
Jacob Black's Birthday (continuing my câu hỏi on this)  mrsblack_1089 5 2669 hơn một năm qua
Jacob/Shapeshifters searched for RPG:  RPGmoony 0 1161 hơn một năm qua
3 ways to say yes to jacob  jacobblack4l 2 584 hơn một năm qua
Edward Jacob game  jacob4ever57 56 6878 hơn một năm qua
TEAM EDWARD  jakelover1025 5 1051 hơn một năm qua
WTF?  LLM 0 998 hơn một năm qua
let's ralk JACOB and TAYLOR  pkrebelde 1 663 hơn một năm qua
ATTENTION JAKE FANS, SERIOUS DEBATE!!!!  ForsakenMoon19 1 611 hơn một năm qua
if bạn are a TEAM jacob fan... please come in...  pkrebelde 62 6734 hơn một năm qua
Original paintings (under 10$) on eBay :) Perfect gift ..  ebayebayebay 0 700 hơn một năm qua
your name @ jacobblack.com.au email addresses available  notawerewolf 0 1555 hơn một năm qua
Spreading this around! Meeting Taylor!!  shaytoon 0 800 hơn một năm qua
Need a favour...  HalesLoveEdward 1 1064 hơn một năm qua
ATTENTION Twilight fans!!!  ForsakenMoon19 0 727 hơn một năm qua
Breaking Dawn Reaction - SPOILERS  Labradoodle 7 1728 hơn một năm qua
jacob quote fun  Jacobchic 32 3956 hơn một năm qua
It's official.  clules11 0 472 hơn một năm qua
Banner  jacob4ever57 0 706 hơn một năm qua
I'm confused... who's playing Jacob?  BritKeyser 15 1618 hơn một năm qua
Taylor Lautner & selena gomez?  twilight102 1 5475 hơn một năm qua
Jacob's Bio  Heidi42 21 16926 hơn một năm qua
STORYTIME....  pkrebelde 10 894 hơn một năm qua
Letter game.  daphne_cullen 44 1969 hơn một năm qua
Will bạn Read This?  genyva 2 775 hơn một năm qua
20 reasons why i tình yêu Jacob Black  rose12345 1 2633 hơn một năm qua
Fanfiction.  MissMell 5 1453 hơn một năm qua
Jacob Black the poem  edward-lover456 1 3905 hơn một năm qua
NO NEW MOON MOVIE!!  iluvtheoc3000 103 48584 hơn một năm qua
Twilight and Slumdog take the lead at movie awards!  Hellohoudini 0 503 hơn một năm qua
TWILIGHT BIRTHDAY  jalicefan15 0 825 hơn một năm qua
Jacob Black is soo HOT!  weird_gurl101 0 688 hơn một năm qua
Do Edward những người hâm mộ treat bạn as unwelcome?...  HerMelody 5 1033 hơn một năm qua
Robert Pattinson cast as Edward Cullen  Labradoodle 9 3791 hơn một năm qua
Things that describe Jacob  jacob4ever57 38 4016 hơn một năm qua
What do bạn think will happen tw New Moon if Vaneesa Hugens plays the role of Lee?  Vamp_331 10 736 hơn một năm qua
TEAM JACOB??!!  pkrebelde 8 1772 hơn một năm qua
Why does everyone think Jacob is such a jerk?  JacobForever 2 2775 hơn một năm qua
Taylor Lautner countdown to 18 website!  rvarmette 0 860 hơn một năm qua
..Jacob Black BIO..  mea_fakahela 0 1139 hơn một năm qua
HAPPY TEAM JACOB ngày  pkrebelde 0 452 hơn một năm qua
Solomon Trimble is Sam Uley!  kctjohnson 12 6711 hơn một năm qua
What would bạn do if Jacob Black askd bạn tew marry him?  Vamp_331 7 1130 hơn một năm qua
dont replace taylor!!!  pkrebelde 5 1014 hơn một năm qua
HAPPY BIRTHDAY TO OUR JACOB!!  twifanpire 4 1795 hơn một năm qua
what would bạn do if jacob came through your window?  i_luvv_jb 28 2100 hơn một năm qua
Whoz got better teeth? Edward hoặc Jacob?  Vamp_331 3 654 hơn một năm qua
Do bạn think Taylor Launter makes a good Jacob Black?  Vamp_331 2 377 hơn một năm qua
your display picture for this page  naleyfan4ever 6 1933 hơn một năm qua
JACOB IS WINNING!!!  iluvtheoc3000 62 2878 hơn một năm qua
Who is better Edward the Vampire hoặc Jacob the Werewolf?  Vamp_331 0 451 hơn một năm qua
Jacob's Song for Bella  misingwondrland 4 1948 hơn một năm qua
Taylor May Get to Keep Role!  Sweetpea7s 1 788 hơn một năm qua
This is really ngẫu nhiên but I want help with this please!!!  mrsblack_1089 4 908 hơn một năm qua
Ashley Greene (alice cullen) supports Taylor Lautner for New Moon  XOXOedwardXOXO 2 859 hơn một năm qua
Edward and Jacob, ill reply to bạn  surfen_cutie09 12 721 hơn một năm qua
Who should play Jake?  musicandmango 2 933 hơn một năm qua
GUYS...  pkrebelde 6 1000 hơn một năm qua
Ben Barnes and Michael Copon Eye New Moon Roles  twilightvamps 2 2391 hơn một năm qua
Chris Weitz Writes Letter To những người hâm mộ  twilightvamps 0 586 hơn một năm qua
Spot Information  Saul_Mikoliunas 2 808 hơn một năm qua