đạo hồi Pop Quiz

Which word fills the gap to form an important ngày in Ramadan ________ al Kudr
Choose the right answer:
Option A Nowmakum
Option B Dawat
Option C Shafir
Option D laylat
 The-Stig posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save